Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Michael Canov/SLK - ČSAD Liberec a jeho ostudné porušování smlouvy

02. 02. 2017

ČSAD Liberec a.s. za měsíce prosinec a leden neodjel minimálně 215 spojů, z toho podstatnou část na Chrastavsku (do Liberce, Hrádku nad Nisou, Vítkova a Andělské Hory).  Pro srovnání ČSAD Česká Lípa za toto období odjel spoje všechny a BusLine neodjel spojů pět. Ze strany ČSAD jedna výmluva za druhou, především na nesjízdnost silnic a nemocnost řidičů. Co se týče nesjízdnosti, tak ohledně chrastavských linek zcela zodpovědně prohlašuji, že se jedná o čistokrevné lži, všechny linky sjízdné byly každý den, přesto se ještě 31. ledna 2017 podařilo ČSAD Liberec dostat absolutně nepravdivý výrok o „špatně protažené silnici“ do Andělské Hory i do vysílání Událostí v regionech České televize. Co se týká údajné hromadné nemocnosti, šlo dle mých dřívějších telefonických informací, a to přímo od předsedy představenstva ČSAD Liberec a.s., ve skutečnosti o formu boje části řidičů proti vlastnímu vedení. Ale ať již to bylo jakkoli, bylo ČSAD Liberec smluvně povinno spoje zajistit (jak řidiče zajistí je jejich problém, pokud na to nemají, ať přepustí své linky jiným společnostem). ČSAD Liberec tak ovšem nejen nekonalo, ale ani neinformovalo o tom, že linky nejedou či nepojedou, jejich vedení dokonce vždy při telefonickém kontaktu tvrdilo, že o tom, že autobus nejel, nic neví. A protože vedení ČSAD Liberec o vlastních nejedoucích spojích nic nevědělo, nevěděl nic ani dispečink, neboť na dispečinku sice zjistí, že autobus nejede, ale pouze v případě, že se přímo na danou linku a spoj na počítači dispečer podívá, pokud se dívá zrovna na linky jiné, neví při dotazu telefonujícího nic. A tak se paradoxně vedení ČSAD a dispečink dozvídali informace o nejedoucích spojích ode mne, namísto toho, abych se to dozvídal jako starosta města já od nich.   Pokud se zcela výjimečně  stalo, že město Chrastava  obdrželo informaci o nejedoucím spoji předem, pak jsme vyslali suplovat  chybějící  autobus  hasiče.      

České televizi však přes „skok na špek“ ohledně „špatně protažené silnici“  již na první pohled zcela černé silnice do Andělské Hory, patří velký dík, že se na můj podnět ostudnou situaci s ČSAD Liberec zabývalo a popsalo ji výstižně v hlavní zpravodajské relaci Události dne 30. ledna.  Věci dostaly konečně grády a předseda představenstva ČSAS Liberec se veřejně před celou republikou zavázal, že od 1. února 2017 bude jezdit vše, jak má. Tak uvidíme, kdyby přesto ne, prosím o neprodlené zaslání informací telefonicky nebo SMS na mé číslo  +420 602878937 ohledně linky, která nejela, včetně přesných údajů (čas, trasa, příp. číslo spoje) a já budu neprodleně informovat a atakovat nejen dispečink, ale i špičky ČSAD Liberec, Koridu a Libereckého kraje.

Liberecký kraj se celou situací zabýval na zastupitelstvu dne 31. ledna (v části bodu č. 37 a první část diskuse na závěr zastupitelstva, videozáznam lze nalézt na krajských stránkách, jednání o přestávce bohužel ne).

Zastupitelstvo LK muselo vyslechnout plejádu mimořádně trapných výmluv od předsedy představenstva ČSAD Liberec popsaných výše a sledovat velmi podivný – a pro mě zásadně nepřijatelný - postoj ředitele společnosti Korid LK s.r.o. (koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje ve 100% vlastnictví LK, který má za primární povinnost nutit a donutit dopravce včetně ČSAD Liberec, aby řádně plnili své smluvní povinnosti včetně včasného  ohlašování případů, kdy plněny nejsou), který vystupoval spíše jako obhájce ČSAD Liberec. Namísto toho, aby mně poděkoval za to, že plním jeho povinnosti za něho, mě o přestávce opakovaně vysvětloval, jak ČSAD Liberec v den konání zastupitelstva zachraňuje dětské životy, když nepouští spoje na neprotaženou silnici do Andělské Hory, neboť by osádka celého mikrobusu (do Andělské Hory jezdí výlučně mikrobusy) zahynula pod koly vlaku, a to přesto, že jsem mu opakovaně ukazoval vyžádanou informaci z dispečinku, který neodjeté spoje odůvodňoval tím, že má ČSAD Liberec oba mikrobusy rozbité.

Jasné stanovisko zaujal hejtman, který ČSAD Liberec za jeho neplnění smluvních podmínek odsoudil a náměstek pro dopravu informoval o nápravných a sankčních  opatřeních včetně odškodnění pro postižené cestující (podrobné informace jsou na stránkách Libereckého kraje).  


01.02.2017                 

Michael Canov, zastupitel LK za SLK  a starosta Chrastavy

Knopová Kateřina
knopovakaterina@gmail.com