Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Josef Šedlbauer/Změna – Výchova lesníků dle Libereckého kraje: pracovat není třeba

04. 12. 2018

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo projekt za více než 1,5 mil. Kč, jehož předmětem je údržba zeleně v parku u Střední školy hospodářské a lesnické v Hejnicích. Namísto toho, aby se studenti této střední školy postarali o svůj pozemek sami v rámci výuky, kraj bude tuto práci zadávat externí firmě.

Předmětem projektu jsou přitom právě činnosti, které si studenti této školy v rámci praktické výuky osvojují. Konkrétní popis projektu zní: pokácení 164 stromů, ošetření 130 stromů, výsadba 25 nových stromů, doplnění 8 laviček a 10 informačních tabulí. Až budou studenti lesnické školy sedět ve třídách, budou z oken koukat na externí firmu, která bude na pozemku jejich školy kácet a ořezávat stromy. Jde o příklad plýtvání penězi, ale hlavně je to ztracená příležitost. Když budoucí lesníci pomohou upravit park kolem svojí školy v rámci praktické výuky, nejen se toho dost naučí, ale také získají ke svojí škole a k okolí jiný.

Tato kritika byla navíc detailně diskutována ještě před hlasováním v Zastupitelstvu kraje i na krajském Výboru hospodářského a regionálního rozvoje. „13 ze 14 přítomných členů výboru hlasovalo pro to, aby škola revitalizaci parku zajistila z vlastních zdrojů. Panovala shoda na tom, že škola právě pro tyto činnosti své studenty připravuje. Na Zastupitelstvu kraje však zástupci vládnoucích stran zcela názorově otočili,“ popisuje předchozí průběh projednání projektu Jindřich Felcman, člen krajského Výboru hospodářského a regionálního rozvoje ze Zelených. Argumentovalo se bezpečností studentů a rozsahem prací. Jistě je potřeba spolupracovat s externisty třeba na výškových pracích, ale to přece není důvod, aby studenti zůstali úplně mimo.

Na základě své činnosti ve Výboru hospodářského a regionálního rozvoje upozorňuje J. Felcman navíc na tento paradox: „Liberecký kraj připravuje na svých středních školách poslední 2 roky projekty tzv. center odborných vzdělávání. Jde o výstavbu a vybavení prostorů pro praktickou výuku. Celkové náklady všech těchto projektů dosahují astronomických 600 mil. Kč. Když má ovšem kraj příležitost využít prostor pro praktickou výuku hejnické střední školy zadarmo, na svém pozemku, raději tuto práci přenechá externí firmě.“

Josef Šedlbauer
Josef.Sedlbauer@tul.cz