Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Josef Šedlbauer/Změna - Kraj ani symbolicky nepodpoří libereckou ZOO a Divadlo F.X. Šaldy

03. 02. 2017

Byli jsme jako opoziční klub vyzváni k připomínkám k záměru rozdělení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje. Za tuto možnost děkujeme. Výsledek je ovšem takový, že z našich návrhů nebylo přijato nic,“ uvádí předseda zastupitelského klubu Změny, Josef Šedlbauer.

V první řadě jsme navrhovali navýšení příspěvku na platy pracovníků v sociálních službách. Ty dlouhodobě patří k nejnižším, pohybují se blízko úrovně minimální mzdy. K navýšení příspěvku skutečně dochází, ovšem především ze zákonných důvodů, kvůli růstu minimální mzdy a snížení počtu tarifních tříd. Rezerva je kolem 4 mil. Kč, navrhovali jsme ji v souladu s návrhem sociálního resortu zvýšit na 10 mil. Kč. „Zvýšení platů nad zákonné minimum by u těchto lidí znamenalo skutečný přínos, proto ho stále připomínáme a budeme navrhovat i nadále,“ říká Šedlbauer.

Druhým návrhem byl příspěvek ve výši symbolického dvojitého jednoho procenta přebytku, tedy 2x 3,66 mil. Kč, na investice pro Divadlo F.X. Šaldy a pro ZOO Liberec. Obě instituce s nadregionálním významem se dlouhodobě potýkají s nedostatkem financí. Město Liberec zvýšilo letos provozní příspěvek a peníze na investice pro své příspěvkové organizace zhruba o 30 mil. Kč. Přesto to stále nestačí.

Jan Korytář vysvětluje: „Přebytek hospodaření kraje za minulý rok byl 366 mil. Kč. Změna pro Liberecký kraj získala v kraji podporu 7 % voličů. Nemohli jsme ale ovlivnit ani 1 % přebytku. Peníze kraje nejsou přitom penězi koalice, ale občanů celého kraje. Nevstřícnost k opozici a neochota přesměrovat alespoň pouhé 1 % finančního přebytku svědčí podle mne o tom, že slova hejtmana o podané ruce a spolupráci se všemi, vyřčená při jeho volbě, nejsou v souladu s jeho skutečným jednáním.“

Pro úplnost dodáváme, že diskuse mezi městem a krajem o financování organizací s nadregionální, popř. městskou funkcí se vede již několik let. Zatím vedla k převzetí dopravního hřiště a Domu dětí a mládeže Větrník městem a Dětského centra Sluníčko krajem. U dalších organizací s nadregionální funkcí, především tedy u Divadla F.X. Šaldy a ZOO Liberec, dosud nebyla uzavřena dohoda, kraj však již má zástupce v dozorčích radách ZOO i divadla.

Římánek Jiří
rimanek@zmena.cz