Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

27. 03. 2018 - Návrh programu 03. jednání zastupitelstva (2018)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

1

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 2. 2018

zapis_2_ZK_27.2.2018

2.

2

Slib člena Zastupitelstva Libereckého kraje

3.

71/18/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

4.

72/18/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

5.

73/18/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

6.

6

Návrh programu

006_P01_navrh_programu

7.

74/18/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

8.

75/18/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. února do 13. března 2018

Martin Půta

008_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
008_P02_4_RK_20_02_2018
008_P03_3_mRK_26_02_2018
008_P04_5_RK_5_06_03_2018
008_P05_4_mRK_12_03_2018

9.

76/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/18 – finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2017 a jeho zapojení do rozpočtu kraje 2018

Ing. Jitka Volfová

009_P01_Tab_ZR-RO_70-18

10.

77/18/ZK

Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemku v k.ú. Slaná

Ing. Jitka Volfová

010_P01_mapa__Slana

11.

78/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

011_P01_mapa_Kostalov
011_P02_mapa_Mnisek_u_Liberec

1)

pozemku v k.ú. Košťálov

2)

pozemků v k.ú. Mníšek u Liberce

12.

79/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Volfartice

Ing. Jitka Volfová

012_P01_GPc_503_490_2009_ku_Volfartice

13.

80/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k.ú. Zálesní Lhota

Ing. Jitka Volfová

013_P02_mapa_Zalesni_Lhota

14.

81/18/ZK

Majetkoprávní operace – darování pozemků v k.ú. Harrachov

Ing. Jitka Volfová

013_P03_GP_2223_102_2017_ku_Harrachov

15.

82/18/ZK

Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Machnín

Ing. Jitka Volfová

015_P02_GP_1052_50_2017_ku_Machnin

16.

83/18/ZK

Majetkoprávní operace – prodej

Ing. Jitka Volfová

016_P01_GP_Minkovice
016_P02_GP_Andelska_Hora

1)

pozemků v k.ú. Minkovice

2)

pozemku v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy

17.

84/18/ZK

Majetkoprávní operace – darování pozemku v k.ú. Vratislavice nad Nisou

Ing. Jitka Volfová

017_P01_GP_Vratislavice_nad_Nisou

18.

85/18/ZK

Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemku a věšadlového mostu v k.ú. Bystrá nad Jizerou

Ing. Jitka Volfová

018_P01_GP_foto_Bystra_nad_Jizerou

19.

86/18/ZK

Majetkoprávní operace – převod správy nemovitého majetku kraje mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje

Ing. Jitka Volfová

019_P01_GP_Benesov_u_Semil

20.

87/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/18 - snížení výdajů kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů kapitoly 919 03 - Pokladní správa, ekonomický odbor.

Mgr. Pavel Svoboda

09_P01_Tabulka_91305.XLS
09_P02_Tabulka_91205.XLS
09_P03_Tabulka_91405.XLS
09_P05_Tabulka_92014.XLS
09_P06_Tabulka_91903.XLS
09_P07_Vliv_uprav_na_rozpocet_kraje_2018

21.

88/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 84/18 – úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu 7.5 - Poznáváme kulturu

Ing. Květa Vinklátová

021_P01_ZRRO_84_2607_DF_bilance_PaV
021_P02_Seznam_zadatelu_do_programu_7.5_Poznavame_

22.

89/18/ZK

Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 – oblast cestovního ruchu

Ing. Květa Vinklátová

022_P01_OLP_1669_2018_Klub_ceskych_turistu
022_P02_OLP_1672_2018_Sdruzeni_Cesky_raj
022_P03_OLP_1673_Jizerske_hory
022_P04_OLP_1674_2018_Krkonose
022_P05_OLP_1671_2018_Ceskolipsko

23.

90/18/ZK

Poskytnutí účelové individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch

Ing. Květa Vinklátová

023_P01_Smlouva_OLP_1594_2018

24.

91/18/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, vyhlášení programů 8.3 Podpora včelařství a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů pro rok 2018

Jiří Löffelmann

024_P01_DFLK_8_3_podminky
024_P02_DFLK_8_5_podminky
024_P03_hodnotici_formular
024_P04_vzor_zadosti
024_P05_vzor_smlouvy

25.

92/18/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4149/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Jestřebí

Jiří Löffelmann

025_P01_Zadost_obce_Jestrebi
0025_P02_Zadost_obce_Jestrebi
0025_P03_OLP_4149_2017
0025_P04_dodatek_c_1_k_OLP_4149_2017

26.

93/18/ZK

Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na „Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2018“ žadatele Krkonoše – svazek měst a obcí

Ing. Radka Loučková Kotasová

026_P01_Zadost_dotace_Krkonose
026_P02_Aktualizace_Akcni_plan
026_P03_Smlouva_OLP_1627_2018

27.

94/18/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Jestřebí“

Ing. Radka Loučková Kotasová

027_P01_Vizualizace_projektu

28.

95/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 93/18 - převod finančních prostředků z kapitoly 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, do kapitoly 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství – podpora zadržování vody v krajině

Ing. Radka Loučková Kotasová

028_P01_ZRRO_93_18_tabulky

29.

96/18/ZK

Vyhodnocení implementace Strategie inteligentní specializace na území Libereckého kraje k 31. 12. 2017

Ing. Radka Loučková Kotasová

029_P02_P01_Tabulkova_cast_Monitoring_vyzev
029_P03_P02_Tabulkova_cast_seznam_firem
029_P01_Vyhodnoceni_implementace_RIS3_LK

30.

97/18/ZK

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace

Petr Tulpa

030_P01_smlouva_nfv_SUPSKS_(2424345)

31.

98/18/ZK

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2016/2017

Mgr. René Havlík

031_P01_VZ_2016_2017
031_P02_VZ_2016_2017_tabulky

32.

99/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 74/18 – vratky nedočerpaných dotací poskytnutých na stipendijní program v roce 2017 a úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Stipendijní program pro žáky odborných škol 2018

Petr Tulpa

032_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_74_18_(2424345)

33.

100/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 78/18 – úprava kapitol 912 04 - účelové příspěvky PO, 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 923 14 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku

Petr Tulpa

033_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_78_18_(2424345)

34.

101/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 79/18 – úprava kapitol 912 04 - účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, akce „Obnova výtahů“ – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Petr Tulpa

034_P01_tabulkova_cast_ke_ZR_RO_79_18_(2424345)

35.

102/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 85/18 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální

Petr Tulpa

035_P01_ZR_85_18_syst_podpora

36.

103/18/ZK

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 Základní umělecké škole, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

Petr Tulpa

036_P01_Smlouva_poskyt_ucel_dotace_LK_OLP-1200-201

37.

104/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 87/18 - úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finančních darů medailistům reprezentujících Liberecký kraj na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018

Petr Tulpa

037_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_87_18_(2424345)

38.

105/18/ZK

Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2018

Marek Pieter

038_P01_smlouva_podpora_dopravni_vychovy

39.

106/18/ZK

Písemné informace

příslušní členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 7. 2. 2018 do 6. 3. 2018

Ing. Jitka Volfová

039_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_07.02.2017_do

b)

Změna ve složení komise rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“

Ing. Radka Loučková Kotasová

039_b_P01_Seznam_clenu_RVVI
039_b_DZ_Zmena_ve_slozeni_RVVI

c)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2018

Ing. Jitka Volfová

039_c_Plneni_rozpoctu_01_02_2018
039_c_P01_Plneni_rozpoctu_01_02_2018

d)

Schválení Koncepce rozvoje Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na období 2018 - 2022

MUDr. Přemysl Sobotka

039_d_schvaleni_koncepce_rozvoje_ZZSLK
039_d_P01_koncepce_reditele_ZZSLK

e)

Nařízení Libereckého kraje o zrušení Přírodní památky Galerie a jejího ochranného pásma

Jiří Löffelmann

039_e_narizeni_o_zruseni_PP_Galerie
039_e_P01_Narizeni

f)

Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2017

Mgr. Pavel Svoboda

039_f_P01_Kosilka_Zpis
039_f_P02_Zprava_LK_2017

g)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. a 4. zasedání rady kraje a na 3. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

039_g_prehled_VZ_3._4.RK_a_3.mRK

h)

Informace o nerealizaci projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje na základě smlouvy č. OLP/1047/2017 se SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Příšovice

Martin Půta

039_h_pisemna_informace
039_h_oznameni_SDH_Prisovice
039_h_puvodni_smlouva_OLP_1047_2017

i)

Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2017

Ing. Jitka Volfová

039_i_PI-Souhrn_zprava_inventarizace
039_i_P01_souhrnna_zprava_inv
039_i_P02_priloha_1_Souhrnne_inv_zpravy
039_i_P03_priloha_2_Souhrnne_inv_zpravy
039_i_P04_priloha_3_Souhrnne_inv_zpravy

j)

Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2017

Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje

039_j_PI_P01_Vyrocni_zprava_Kontrolniho_vyboru_Zas

k)

Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – jmenování člena dozorčí rady

Ing. Radka Loučková Kotasová

039_k_ARR_jmenovani_clena_do_DR

l)

Závěrečná zpráva projektu IP 1 vypracovaná Ing. Kroutilem a stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje

Mgr. René Havlík

039_l_P01_Kosilka_Zpis
039_l_P02_zprava_spolu_se_stanoviskem_KULK
039_l_P03_zav_zprava_cast_1
039_l_P04_zav_zprava_cast_2
039_l_P05_usneseni_policie
039_l_P06_informace_2018
039_l_P07_schvaleni_zav_zpravy
039_l_P08_AUDIT

m)

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 4/2018 k politice řízení bezpečnosti informací

Mgr. René Havlík

039_m_P01
039_m_P02
039_m_P03
039_m_P04
039_m_P05
039_m_P06
039_m_P07
039_m_P08
039_m_P09
039_m_P10
039_m_P11
039_m_P12
039_m_P13
039_m_P14
039_m_P15

n)

Dopis hejtmana Libereckého kraje ministryni práce a sociálních věcí ČR

Mgr. Pavel Svoboda

39_n_P01_Kosilka_Zpis
39_n_P02_Dopis_hejtmana

40.

107/18/ZK

Přidělení dotace v rámci programu Podpora postupových soutěží a přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit

Ing. Květa Vinklátová

41.

41

Náměty a připomínky

42.

108/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 95/18 – poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí - financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje na rok 2018 dle zvláštního zákona – 2. část

Mgr. Pavel Svoboda

042_P01_ZR_RO_95_18
042_P02_Bodove_hodnoceni_DOC
042_P03_Vzor_smlouvy

43.

109/18/ZK

Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - volba nových členů

Martin Půta

043_P01_souhlas_s_nominaci_Panacek
043_P02_souhlas_s_nominaci_Krcmar

Stáhnout ZK_3_27_03_2018.split.zip
Stáhnout ZK_3_27_03_2018.split.z01

V případě, že má archiv více částí, musíte všechny stáhnout do jednoho adresáře.