Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj

27. 02. 2018 - Návrh programu 02. jednání zastupitelstva (2018)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

1

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 1. 2018

1. zapis_1_ZK_30.1.2018

2.

41/18/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

42/18/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

43/18/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

5

Návrh programu

4. 005_P01_navrh_programu

6.

44/18/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

45/18/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 17. ledna do 13. února 2018

Martin Půta

1. 007_P01_dilci_zpravy_clenuRK
2. 007_P02_usn_mRK_2_29_01_2018
3. 007_P03_usn_RK_2_23_01_2018
4. 007_P04_usn_RK_4_20_02_2018

8.

46/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 53/18 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Martin Půta

1. 008_P01_ZRRO_53_18_a_vliv_PaV
2. 008_P02_informace_o_zadatelich
3. 008_P03_a_cestne_prohlaseni_zadatele
4. 008_P03_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
5. 008_P03_c_priloha_3_zaverecna_zprava
6. 008_P03_d_priloha_4_DM
7. 008_P03_OLP_336_2018_Rokytnice

9.

47/18/ZK

Převod vyřazených služebních vozidel příspěvkovým organizacím Libereckého kraje

Ing. Jitka Volfová

10.

48/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou

Ing. Jitka Volfová

1. 010_P01_mapa

11.

49/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

2. 011_P01_mapa_Horka_u_Stare_Paky
3. 011_P02_mapa_Horni_Rasnice

1)

pozemku v k.ú. Horka u Staré Paky (2017/12/040)

2)

pozemků v k.ú. Horní Řasnice a k.ú. Srbská (2017/12/023)

12.

50/18/ZK

Majetkoprávní operace – darování

Ing. Jitka Volfová

1. 012_P01_GP_Frydlant
2. 012_P02_GP_Polevsko

1)

pozemků v k.ú. Frýdlant

2)

pozemku včetně stavby silnice v k.ú. Polevsko

13.

51/18/ZK

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Foreigners z.s.

Mgr. Pavel Svoboda

1. 013_P01_Zadost_o_prominuti_penale

14.

52/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/18 – Snížení výdajů kapitoly 912 05 – účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí, 920 05 – kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

1. 014_P01_Tabulkova_cast_ZR_RO_41_18

15.

53/18/ZK

Změna zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1 a změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

1. 015_P01_ZL_APOSS_Liberec
2. 015_P02_Prilohac1_ke_ZL_APOSS_Liberec
3. 015_P03_Prilohac1_ke_ZL_Domov_Slunecni_dvur
4. 015_P04_Prilohac1_ke_ZL_DD_Jablonecke_Paseky
5. 015_P05_Prilohac1_ke_ZL_DPS_Vratislavice
6. 015_P06_Prilohac1_ke_ZL_OSTARA
7. 015_P07_Prilohac1_ke_ZL_TEREZA

16.

54/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 36/18 - úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond LK odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti podpory Dotačního fondu Libereckého kraje č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.3 – Podpora osob se zdravotním postižením

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 016_P01_ZR_RO_36_18_9_3_ROZDELENI_DOTACI
2. 016_P02_2017_HF_9_3_Zdravotne_postizeni_tabulka
3. 016_P03_SML_2017_9_3_0006_44
4. 016_P04_SML_2017_9_3_0007_45
5. 016_P05_SML_2017_9_3_0008_46
6. 016_P06_SML_2017_9_3_0009_47
8. 016_P07_SML_2017_9_3_0010_48
9. 016_P08_SML_2017_9_3_0011_49
10. 016_P09_SML_2017_9_3_0012_50
11. 016_P10_SML_2017_9_3_0013_51

17.

55/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 38/18 – úprava specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby, zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci a zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 017_P01_ZR_RO_38_18_Tabulky_bilance_91709
2. 017_P02_Smlouva_OLP_62_2017_KNL_pohotovosti
3. 017_P03_Smlouva_OLP_65_2018_NsP_CL_pohotovosti
4. 017_P04_Smlouva_OLP_67_2018_Jablonec_pohotovosti
5. 017_P05_Smlouva_OLP_68_2018_MMN_pohotovosti
6. 017_P06_Smlouva_OLP_69_2018_Frydlant_pohotovosti
7. 017_P07_Smlouva_OLP_70_2018_Tanvald_pohotovosti
8. 017_P08_Smlouva_OLP_72_2018_Kundratice_pohotovosti
9. 017_P09_Smlouva_OLP_73_2018_KNL_zachytna_stanice
10. 017_P10_Smlouva_OLP_74_2018_KNL_zubni_pohotovost

18.

56/18/ZK

Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2018

Ing. Květa Vinklátová

1. 018_P01_smlouva_OLP_459_2018_knihovna_Ceska_Lipa
2. 018_P02_smlouva_OLP_461_2018_knihovna_Semily
3. 018_P03_smlouva_OLP_463_2018_knihovna_Jablonec

19.

57/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 52/18 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu

Ing. Květa Vinklátová

1. 019_P01_RO_52_2607_DF_bilance_PaV
2. 019_P02_Seznam_zadatelu_do_programu_7.5_Poznavame_

20.

58/18/ZK

Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2017

Ing. Květa Vinklátová

1. 020_P01_Statut_souteze
2. 020_P02_Vzor_prihlaska_do_souteze
3. 020_P03_Vzor_cestneho_prohlaseni_struktura_zdroju
4. 020_P04_Vzor_prihlaska_do_souteze_se_souhlasem_vla

21.

59/18/ZK

Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje pro rok 2018

Jiří Löffelmann

1. 021_P01_vyhlaseni_PVA_2018
2. 021_P02_zadost_FOV_2018
3. 021_P03_vzor_smlouvy_2018_stavby
4. 021_P04_vzor_smlouvy_2018_PD
5. 021_P05_prilohy_programu

22.

60/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 - Lesnický fond

Jiří Löffelmann

1. 022_P01_ZR_RO_042_Lesnicky_fond_LK
2. 022_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr
3. 022_P03_vzor_smlouvy
4. 022_P04_Program

23.

61/18/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2018

Jiří Löffelmann

1. 023_P01_vzor_smlouvy

24.

62/18/ZK

Vyhlášení programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 024_2.5_P01_Vyhlaseni_programu_2018
2. 024_2.5_P02_Textova_cast_projektu
3. 024_2.5_P03_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_2018
4. 024_2.5_P04_vzor_zadost_reg_vyrobci

25.

63/18/ZK

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Základní škola Poniklá, příspěvková organizace

Petr Tulpa

2. 025_P01_Zadost_o_prominuti_penale_(2406078)

26.

64/18/ZK

Rozhodnutí o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Czech snowboardcross teamu z.s., na projekt Získání financí na přípravná soustředění a závodní sezónu snowboardcrossu

Petr Tulpa

27.

65/18/ZK

Změna zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Petr Tulpa

2. 027_P01_zrizovaci_listina_SOSaSOU_CL_platna_1_4_20

28.

66/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 64/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení příjmů kraje 2018 a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

1. 028_P01_Tab_ZR_RO_84_18_XLS

29.

67/18/ZK

Písemné informace

příslušní členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 10. 1. 2018 do 6. 2. 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 029_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_10.01.2017_do

b)

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2017

Martin Půta

1. 029_b_kosilka_ZK
2. 029_b_P01_Vyrocni_zprava_2017
6. 029_b_P02_Prehled_zadosti_v_rezimu_zakona
7. 029_b_P03_Prehled_zadosti_mimo_rezim_zakona

c)

Ukončení projektu „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje“ v průběhu přípravy

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 029_c_ukonceni_KYBEZ_Zpis

d)

Ukončení projektu „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“ v průběhu přípravy

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 029_d_ukonceni_zzslk_zpis

e)

Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za období srpen 2017 - prosinec 2017

Martin Půta

1. 029_e_P01_prehled_ucasti_clenu_zastupitelstva_na_j

f)

Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2017

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 27f_Zprava_o_cinnosti_PRLK_Teamu_2017

g)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. a 2. zasedání rady kraje a na 1. a 2. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 029_g_prehled_VZ_1._2.RK_a_1.2.mRK

h)

Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji

Marek Pieter

2. 029_h_kosilka_DZ
3. 029_h_P01_zprava-komplet
4. 029_h_P02_mapa

i)

Roční plán činností BESIP v Libereckém kraji v roce 2018

Marek Pieter

1. 029_i_kosilka_DZ
2. 029_i_P01_Rocni_plan_BESIP_LK_2018

j)

Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje - přehled o účasti členů výborů na jednání výborů Zastupitelstva Libereckého kraje za II. pololetí 2017

Martin Půta

1. 029_j_P01_Vybory_ZK_prehled_ucasti_clenu_II.pol_20
2. 029_j_P02_prehled_ucasti_vybory_II_2017

k)

Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje za II. pololetí roku 2017

Jiří Löffelmann

1. 029_k_P01_Zprava_o_cinnosti_Vyboru_ZZP_ZLK_II.pol_

l)

Souhrnná zpráva Pracovní skupiny pro posouzení projektu IP 1

Mgr. René Havlík

3. 029_l_P01_duvodova_zprava_IP1
4. 029_l_P02_souhrnna_zprava_PS_projekt_IP1

m)

Výsledky činnosti podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje za první tři měsíce

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 029_m_lipoink_1Q_zpis

n)

Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem

Martin Půta

1. 029_n_P01_Seznam_vyznamnych_akci_podporovanych_Lib
2. 029_n_PO2_kosilka

o)

Problematika polského hnědouhelného dolu Turów

Jiří Löffelmann

1. 029_o_problematika_dolu_Turow

30.

68/18/ZK

Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba nových členů

Martin Půta

12. 030_P01_rezignace_stanislava_silna
13. 030_P02_rezignace_Ing.Radovan_Vich
14. 030_P03_rezignace_Mgr.Farsky_J
15. 030_P04_rezignace_frantisek_svoboda
16. 030_P05_odvolani_pavel_krejci
17. 030_P06_souhlas_s_nominaci_Ing._pavel_Sorf
18. 030_P07_souhlas_s_nominaci_Ladislav_ADam
19. 030_P08_souhlas_s_nominaci_Jaromir_cervenka
20. 030_P09_souhlas_s_nominaci_Vladimi_Mastnik
21. 030_P10_souhlas_s_nominaci_Vladimir_kopal
22. 030_P11_souhlas_s_nominaci_pavel_janousek

31.

69/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/18 – Kofinancování sociálních služeb v r. 2018 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery)

Mgr. Pavel Svoboda

1. 031_P01_ZR_RO_68_18
2. 031_P02_Vzorovy_Dodatek_Smlouva_dotace

32.

70/18/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 032_P01_Vzor_smlouvy_KD_II

33.

33

Náměty a připomínky

Stáhnout ZK_2_27_02_2018.zip

V případě, že má archiv více částí, musíte všechny stáhnout do jednoho adresáře.