Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj

24. 04. 2018 - Návrh programu 04. jednání zastupitelstva (2018)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

1

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 3. 2018

2. zapis_3_ZK_27.3.2018

2.

110/18/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

111/18/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

112/18/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

5

Návrh programu

3. 005_P01_navrh_programu_ZK4

6.

113/18/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

2. 004_P01_kontrola_plneni_usneseni_4_ZK_24_04_2018

7.

114/18/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. března do 10. dubna 2018

Martin Půta

1. 007_P05_6_mRK_09_04_2018_usn
2. 007_P04_7_RK_04_03_2018_usn
3. 007_P03_5_mRK_27_03_2018_usn
4. 007_P02_6_RK_20_03_2018_usn
5. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_rady_kraje

8.

115/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 135/18 - zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z nerealizovaných výdajů a ostatních příjmů kraje roku 2017 alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018

Ing. Jitka Volfová

2. 008_P01_Tab_ZR-RO_135-18_HV_II

9.

117/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 111/18 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Martin Půta

1. 009_P01_informace_o_zadatelich
2. 009_P02_91701_ZR-RO_111_18_a_vliv_PaV-zastity
3. 009_P03_OLP_2035_2018_tanvald
4. 009_P03_a_cestne_prohlaseni_zadatele
5. 009_P03_b_priloha_2_zaverecne_vyuctovani
6. 009_P03_c_priloha_3_zaverecna_zprava
7. 009_P03_d_priloha_4_DM

10.

116/18/ZK

Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - volba nových členů

Martin Půta

11.

Rozhodnutí o účasti v již založené právnické osobě – ČSAD Liberec a. s.

Martin Půta

12.

118/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1. 012_P01_mapa_Nova_Ves_u_Chrastavy
2. 012_P02_mapa_Nova_Ves_u_Chrastavy_02_Modrlakovi
3. 012_P03_mapa_Nova_Ves_u_Chrastavy_03_Trojanovi

1.

pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy

2.

pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy

3.

pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy

13.

119/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Zálesní Lhota

Ing. Jitka Volfová

1. 013_P02_mapa_Zalesn_Lhota_Rybar

14.

120/18/ZK

Majetkoprávní operace Souhlas s vybudováním „skladu upravené zeminy“ v k.ú. Rochlice u Liberce pro Střední odbornou školu, Liberec, Jablonecká 999, příspěvkovou organizaci

Ing. Jitka Volfová

1. 014_P01_nakres__Rouchlice_u_Liberce

15.

121/18/ZK

Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemku v k.ú. Bořkov

Ing. Jitka Volfová

1. 015_P01_mapa_Borkov

16.

122/18/ZK

Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Benešov u Semil

Ing. Jitka Volfová

1. 016_P01_mapa_foto_Benesov_u_Semil

17.

123/18/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k.ú. Benešov u Semil

Ing. Jitka Volfová

2. 017_P01_mapa_Benesov_u_Semil

18.

124/18/ZK

Majetkoprávní operace – směna pozemků v k.ú. Semily

Ing. Jitka Volfová

1. 018_P01_GP_Semily

19.

125/18/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků v k.ú. Doksy u Máchova jezera

Ing. Jitka Volfová

1. 019_P01_smlouva_2077_2018
2. 019_P02_mapa_Doksy_u_Machova_jezera

20.

126/18/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Brniště

Ing. Jitka Volfová

1. 020_P01_smlouva_241_2018
2. 020_P02_mapa_Brniste

21.

127/18/ZK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k.ú. Kuřívody, k.ú. Ploužnice pod Ralskem, k.ú. Hradčany nad Ploučnicí a k.ú. Mimoň

Ing. Jitka Volfová

1. 021_P01_situace_Ralsko
2. 021_P01_situace_Ralsko_Plouznice
3. 021_P01_situace_zabor_Mimon
4. 021_P01_situace_zabor_Mimon_USP
5. 021_P01_situace_zabor_Ralsko
6. 021_P01_situace_zabor_Ralsko_Plouznice
7. 021_P01_zaborovy_elaborat_01

22.

128/18/ZK

Majetkoprávní operace

Ing. Jitka Volfová

1. 022_P02_geometricky_plan_ku_jindrichov_nad_nisou

a)

revokace usnesení č. 524/17/ZK v bodě 3. a), b)

b)

prodej pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou

23.

129/18/ZK

Majetkoprávní operace – darování pozemků v k.ú. Svojkov

Ing. Jitka Volfová

2. 023_P01_geometricky_plan_ku_svojkov

24.

130/18/ZK

Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k.ú. Mníšek u Liberce

Ing. Jitka Volfová

1. 024_P01_mapa_Mnisek_u_Liberce

25.

131/18/ZK

Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k.ú. Františkov u Liberce

Ing. Jitka Volfová

1. 025_P01_mapa_foto_Frantiskov

26.

132/18/ZK

Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti sociálních věcí - dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018

Mgr. Pavel Svoboda

1. 026_P01_zadost_Most_k_nadeji.pdf
2. 026_P02_zhodnoceni_dosavadni_spoluprace_s_Mostem_k

27.

133/18/ZK

Změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

1. 027_P01_Prilohac1_ke_ZL_APOSS_Liberec
2. 027_P02_Prilohac1_ke_ZL_Domov_a_Centrum_aktivity

28.

134/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 128/18 – Snížení výdajů kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

1. 028_P01_Tabulkova_cast_ZR_RO_128_18
2. 028_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kr

29.

135/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 105/18 - snížení výdajů kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí a informace o projektech „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“ a „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou“

Mgr. Pavel Svoboda

1. 029_P01_Tabulka_91305.XLS
2. 029_P02_Tabulka_91705.XLS
3. 029_P03_Vliv_uprav_na_rozpocet_kraje_2018
4. 029_P04_Smlouva_o_vzajemne_spolupraci_Jablonec_nad
5. 029_P05_Smlouva_o_vzajemne_spolupraci_Liberec
6. 029_P06_Popis_stavu_a_zduvodneni_potrebnosti
7. 029_P07_Most_k_nadeji_programy
8. 029_P08_Studie_proveditelnosti_Jablonec_nad_Nisou
9. 029_P09_Studie_proveditelnosti_Liberec
10. 029_P010_Zadost_Jablonec_nad_Nisou
12. 029_P11_Zadost_Liberec

30.

136/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 108/18 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí dotací v rámci programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji na rok 2018

Ing. Květa Vinklátová

1. 030_P01_ZRRO_108_2607_DF_bilance_PaV
2. 030_P02_Prehled_zadatelu_7_1_Kulturni_aktivity_v_L
3. 030_P03_vzor_smlouvy_7_1_Kulturni_aktivity_v_Liber

31.

137/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/18 – úprava kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí finanční dar Městu Nový Bor za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v Libereckém kraji

Ing. Květa Vinklátová

1. 031_P01_ZRRO_117_18_1707_program_regenerace

32.

138/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/18 - úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí dotací v rámci programů 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně historický průzkum na rok 2018

Ing. Květa Vinklátová

1. 032_P01_Hodnotici_formular_7.2
2. 032_P02_Hodnotici_formular_7.3
3. 032_P03_ZRRO_118_18
4. 032_P04_Vzor_smlouvy_fyzicka_osoba_program_7.2
5. 032_P05_Vzor_smlouvy_PO_a_FO_podnikajici_7.2
6. 032_P06_Vzor_smlouvy_fyzicka_osoba_program_7.3
7. 032_P07_Vzor_smlouvy_PO_a_FO_podnikajici_program_7

33.

139/18/ZK

Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury

Ing. Květa Vinklátová

1. 033_P01_Smlouva_OLP_1949_2018_ARBOR_spolek_pro_duc

34.

140/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 124/18 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí dotací v rámci programu 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji na rok 2018

Ing. Květa Vinklátová

1. 034_P01_ZRRO_124_2607_DF_bilance_PaV
2. 034_P02_Hodnotici_formular_souhrnna_tabulka_projek
3. 034_P03_Vzor_smlouvy_7_6_Remeslna_a_zazitkova_turi
4. 034_P04_Vzor_smlouvy_7_6_Podpora_cestovniho_ruchu_
5. 034_P05_Vzor_smlouvy_7_6_Podpora_infocentra
6. 034_P06_Vzor_smlouvy_7_6_Podpora_nadregionalnich_t

35.

141/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 119/18 – úprava kapitoly 923 08 – Spolufinancování EU, projekt „Kmotři potoků“, závazek předfinancování projektu formou poskytnutí návratné finanční výpomoci Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci

Jiří Löffelmann

1. 035_P01_Strevlik_tabulky

36.

142/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 96/18 – zapojení vratek dotací do rozpočtu Libereckého kraje a úpravy specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 036_P01_Vratky_SU_bilance

37.

143/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 115/18 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.6 – Podpora místní Agendy 21

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 037_MA21_P01_Hodnotici_formular_2.6_2018
2. 037_MA21_P02_ZR_RO_115_18_MA21
3. 037_MA21_P03_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_MA21
4. 037_MA21_P04_Vyhlaseni_programu_MA_21_2018

38.

144/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 114/18 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 – Program na podporu činností mateřských center

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 038_MC_P01_Hodnotici_formular_2.7_2018
2. 038_MC_P02_ZR_RO_114_18_MC
3. 038_MC_P03_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_MC_201
4. 038_MC_P04_Vyhlaseni_programu_MC_2018

39.

145/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 125/18 Navýšení příjmů rozpočtu kraje 2018 z titulu přijatých dotací na projekty předfinancované krajem a navýšení výdajů v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 039_P01_tabulky_zrro_125_18

40.

146/18/ZK

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Petr Tulpa

1. 040_P01_G_F_X_Saldy_Lbc_31_12_17_(2444618)
2. 040_P02_SSGS_LBC_31_12_17_(2444618)
3. 040_P03_SS_remesel_a_sluzeb_JBC_31_12_17_(2444618)
4. 040_P04_G_Ivana_Olbrachta_Semily_31_12_17_(2444618
5. 040_P05_SOS_SOU_CL_31_12_17_(2444618)
6. 040_P06_SUPSS_Kamenicky_Senov_30_6_17_(2444618)
7. 040_P07_G_Frydlant_31_12_17_(2444618)
8. 040_P08_SSHL_Frydlant_31_12_17_(2444618)
9. 040_P09_SPST_JBC_Belgicka_31_12_17_(2444618)

41.

147/18/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 116/18 – navýšení příjmů a výdajové části v kapitole 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Městu Turnov na akci Gymnázium – oprava čelní fasády

Petr Tulpa

1. 041_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_116_18_(2444618)
2. 041_P02_Smlouva_OLP_2029_2018_(2444618)

42.

148/18/ZK

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Sdružení obcí Libereckého kraje

Martin Půta

1. 042_P01_Smlouva_SOLK_2018

43.

149/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 129/18 - úprava kapitoly 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

1. 043_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_129_18_(2444618)

44.

150/18/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 112/18 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy

Marek Pieter

1. 044_P01_tabulky_ZR-RO_112-18

45.

151/18/ZK

Žádost o snížení sankce společnosti EUROVIA CS, a.s. v souvislosti se stavbou „Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“

Marek Pieter

1. 045_P01_Zadost_Eurovia_odpusteni_Sankce
2. 045_P02_Smlouva_OLP_5410_2016_Bily_Potok_Eurovia
3. 045_P03_Dodatek_01_OLP_5410_2016_BilyPotok
4. 045_P04_Dodatek_02_OLP_5410_2016_BilyPotok
5. 045_P05_Dopis_KULK_12335_2018
6. 045_P06_Dopis_19749_2018
7. 045_P07_Vyjadreni_KSSLK

46.

152/18/ZK

Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Marek Pieter

1. 046_P01_Priloha_c_1_zrizovaci_listiny
2. 046_P02_Zmeny_v_priloze_zrizovaci_listiny_k_24_4_2

47.

153/18/ZK

Písemné informace

členové rady kraje

a)

Rozpočtová opatření přijatá od 7. 3. do 3. 4. 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 047_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_07.03.2017_do

b)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2018

Ing. Jitka Volfová

1. 047_b_Plneni_rozpoctu_01_03_2018
2. 047_b_P01_Plneni_rozpoctu_01_03_2018

c)

Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018

Petr Tulpa

1. 047_c_Ucast_sportovni_reprez_LK_olympiada_2018
2. 047_c_P01_prehled_medailistek_a_medailistu_(244461

d)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a 4. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 47_d_prehled_VZ_5._a_6.RK_a_4._mRK

e)

Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ a návrh na zapsání nemateriálního kulturního statku na krajský seznam“

Ing. Květa Vinklátová

1. 047_e_Mistr_tradicni_rukodelne_vyroby

f)

Zpráva o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2017

Jiří Löffelmann

1. 047_f_P01_Strevlik_zprava
2. 047_f_P02_Strevlik_zprava

g)

Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok 2017

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 047_g_Zprava_Zdravy_LK_a_MA21_2017
3. 047_g_P01_Zprava_Zdravy_LK_a_MA21_2017

h)

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 5 /2018 k systému managementu hospodaření energií v objektech ve vlastnictví Libereckého kraje

Mgr. René Havlík

1. 047_h_EnMS_LK_Smernice_5_2018_RK
2. 047_h_P01_EnMS_LK_smernice_5_2018_RK

i)

Informace o zasedání Komise architektů a urbanistů Rady Libereckého kraje

Marek Pieter

1. 047_i_komise_architektu
2. 047_i_P01_zapis_z_1._jednani_komise

j)

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 19. 3. 2018 ve věci "Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě"

Mgr. René Havlík

1. 047_j_rozhodnuti_UOHS_vnitrni_dopravce
2. 047_j_P01_rozhodnuti_UOHS

k)

Vyjádření Libereckého kraje k písemné informaci člena Výboru dopravy zastupitelstva Libereckého kraje Mgr. Vařila

Mgr. René Havlík

2. 047_k_P01_informace_Varil_dopravni_vybor
3. 047_k_P02_schema_k_pis_inf_Varil
4. 047_k_P03_setreni_Varil
5. 047_K_P04_vyjadreni_KULK
6. 047_k_P01_informace_Varil_dopravni_vybor.docx.p7s
8. 047_k_kosilka_a_duvodova_zprava_(2456709)_004

48.

154/18/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí investiční účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.

Ing. Radka Loučková Kotasová

2. P01_Vzor_smlouvy_KD_II

49.

49

Náměty a připomínky

Stáhnout ZK_4_24_04_2018.zip

V případě, že má archiv více částí, musíte všechny stáhnout do jednoho adresáře.