Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj

19. 12. 2017 - Návrh programu 11. jednání zastupitelstva (2017)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 11. 2017

2.

513/17/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

514/17/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

515/17/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

516/17/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

517/17/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. do 28. listopadu 2017

Martin Půta

1. 007_P03_vypis_usn_28_mRK_27_11_2017
2. 007_P02_vypis_usn_20_RK_21_11_2017
3. 007_P01_dilci_zpravy_clenu_rady_kraje

8.

518/17/ZK

Smlouva o spolupráci mezi Lubušským vojvodstvím a Libereckým krajem

Martin Půta

1. 008_P01_smlouva(ceskaverze)

9.

519/17/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1199/2017 s obcí Jestřabí v Krkonoších – změna termínu ukončení realizace projektu

Martin Půta

1. 009_P01_zadost_obce_Jestrabi_v_Krkonosich
2. 009_P02_dodatek_ke_smlouve
3. 009_P03_Puvodni_smlouva_OLP_1199_2017

10.

520/17/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1248/2017 s obcí Příkrý – změna termínu ukončení realizace projektu

Martin Půta

1. 010_P01_zadost_obce_Prikry
2. 010_P02_dodatek_ke_smlouve
3. 010_P03_Puvodni_smlouva_OLP_1248_2017

11.

521/17/ZK

Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, k řešení náhrady ušlé mzdy, platu nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce a k odměňování za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva, předsedy a člena komise rady

Ing. Jitka Volfová

1. 011_P01_smernice_ZK_1_2017

12.

522/17/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2649/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Město Mimoň na projekt „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“

Marek Pieter

1. 012_P01_zadost
2. 012_P02_smlouva_MIMON
3. 012_P03_Dodatek_1_OLP_2649_2016_uprava

13.

523/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1. 013_P01_GP_SNEHOV
2. 013_P02_mapa_Andelska_Hora_u_Chrastavy
3. 013_P03_mapa_Jablonne_v_Podjestedi
4. 013_P04_mapa_Rochlice_u_Liberec

1)

pozemku v k.ú. Sněhov

2)

pozemku v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy

3)

pozemků v k.ú. Jablonné v Podještědí

4)

pozemku v k.ú. Rochlice u Liberce

14.

524/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1. 014_P01_smlouva_4057_2017_odsouhlas
2. 014_P01_situace
3. 014_P02_smlouva_4077_2017_exner
4. 014_P02_situace
5. 014_P03_smlouva_4076_2017_horusicky
6. 014_P04_geometricky_plan_ku_jindrichov_nad_nisou

1)

pozemků v k.ú. Tanvald

2)

pozemku v k.ú. Studenec u Horek

3)

pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou

15.

525/17/ZK

Majetkoprávní operace

Ing. Jitka Volfová

1. 015_P01_GP_Lindava

a)

revokace usnesení č. 192/17/ZK v bodě 3)

b)

prodej pozemku v k.ú. Lindava

16.

526/17/ZK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Polevsko

Ing. Jitka Volfová

1. 016_P01_smlouva_1765_2017
2. 016_P02_mapa_Polevsko

17.

527/17/ZK

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1. 017_P01_mapa_Velky_Grunov
2. 017_P02_mapa_Zasada

a)

pozemků v k.ú. Velký Grunov

b)

pozemku v k.ú. Zásada

18.

528/17/ZK

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 – Seznam sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017

Mgr. Pavel Svoboda

1. 018_P01_Prehled_zmen_VI_ZS_LK_2017
2. 018_P02_Zakladni_sit_2017_VI

19.

529/17/ZK

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2018 – Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020

Mgr. Pavel Svoboda

2. 019_P01_Prehled_zmen_II_ZS_LK_2018_2020
3. 019_P02_Zakladni_sit_2018_2020_II

20.

530/17/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2018, financovaného z rozpočtu Libereckého kraje – 2. část a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2018

Mgr. Pavel Svoboda

1. 020_P01_Vyhlaseni_dotacniho_rizeni_2018_DOC
2. 020_P02_Zadost_o_dotaci_priloha_1_Vyhlaseni_DOC
3. 020_P03_Rozpocet_nakladu_priloha_2_Vyhlaseni_XLS
4. 020_P04_El_podepsana_zadost_priloha_3_Vyhlaseni_DO
5. 020_P05_Pravidla_pro_poskytovani_DOC
6. 020_P06_Vzor_smlouvy_priloha_1_Pravidel_DOC
7. 020_P07_Vzor_zaverecneho_vyuctovani_priloha_2_Prav
8. 020_P08_Hodnotici_formular_priloha_3_Pravidel_DOC
9. 020_P09_Zapis_o_kontrole_priloha_4_Pravidel_DOC
10. 020_P01_Vyhlaseni_dotacniho_rizeni_2018_DOC_po_pro
11. 020_P05_Pravidla_pro_poskytovani_DOC_po_projednani

21.

531/17/ZK

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Foreigners z.s.

Mgr. Pavel Svoboda

1. 021_P01_Zadost_o_prominuti_penale

22.

532/17/ZK

Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 022_P01_9_1_2018_VYHLASENI_PROGRAMU_POBYTY
2. 022_P02_9_2_2018_VYHLASENI_PROGRAMU_PREV_A_LEC_PRO

23.

533/17/ZK

Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje – novela zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - tzv. systémová podjatost

Martin Půta

24.

534/17/ZK

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1860/2017 o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch – změna charakteru, resp. užití poskytnuté dotace

Ing. Květa Vinklátová

1. 024_P01_Zadost_o_zmenu_Obec_Sloup_v_Cechach
2. 024_P02_Dodatek_2_ke_smlouve_OLP_1860_2017

25.

535/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 364/17 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu

Ing. Květa Vinklátová

1. 025_P01_ZRRO_364_DF_7_5_bilance_PaV
2. 025_P02_smlouva_OLP_4063_2017

26.

536/17/ZK

Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch na rok 2018

Ing. Květa Vinklátová

2. 026_P02_vzor_zadosti_o_dotaci_2018
3. 026_P03_priloha_c_1_k_zadosti_7_1
4. 026_P04_priloha_c_2_k_zadosti_7_1
5. 026_P05_vzor_smlouvy_7.1
6. 026_P06_vzor_cestneho_prohlaseni_DPH_7_1
7. 026_P07_Vyhlaseni_programu_7.2_2018
8. 026_P08_Vzor_zadosti
9. 026_P09_Priloha_k_zadosti_c.1_popis_projektu_progr
10. 026_P010_Priloha_k_zadosti_c.2_fotodokumentace_pro
11. 026_P011_Priloha_k_zadosti_c.3_souhlas_vlastnika_F
12. 026_P012_Priloha_k_zadosti_c.3_souhlas_vlastnika_P
13. 026_P013_Vzor_smlouvy_fyzicka_osoba_program_7.2
14. 026_P014_Vzor_smlouvy_PO_a_FO_podnikajici_7.2
15. 026_P015_Vzor_cestneho_prohlaseni_DPH_7.2
16. 026_P016_Vzor_plne_moci_k_podani_zadosti
17. 026_P017_Vyhlaseni_programu_7.3_SHP_2018
18. 026_P018_Priloha_k_zadosti_c.1_program_7.3
19. 026_P019_Vzor_zadosti
20. 026_P020_Priloha_k_zadosti_c.2_souhlas_vlastnika_F
21. 026_P021_Priloha_k_zadosti_c.2_souhla_vlastnika_PO
22. 026_P022_Vzor_smlouvy_fyzicka_osoba_program_7.3
23. 026_P023_Vzor_smlouvy_PO_a_FO_podnikajici_program_
24. 026_P024_Vzor_cestneho_prohlaseni_DPH_7.3
25. 026_P025_Vzor_plne_moci_7.3
26. 026_P01_Vyhlaseni_programu_7_1_2018

27.

537/17/ZK

Vyhlášení programu 7.6 „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji“ v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2018

Ing. Květa Vinklátová

1. 027_P01_Vyhlaseni_programu_2018_7_6
2. 027_P02_Vzor_zadosti_o_dotaci
3. 027_P03_Priloha_c_1_k_zadosti_7_6_popis_projektu_(
4. 027_P04_Priloha_c_2_k_zadosti_7_6_rozpocet_projekt
5. 027_P05_Vzor_smlouvy_Podpora_v_turistickych_region
6. 027_P06_Vzor_smlouvy_Podpora_infocentra
7. 027_P07_Vzor_smlouvy_Remeslna_turistika
8. 027_P08_Vzor_smlouvy_Podpora_nadregionalnich_temat
9. 027_P09_Cestne_prohlaseni_o_neuplatnovani_naroku_D

28.

538/17/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 353/17 - zapojení příjmů do rozpočtu 2017, odbor životního prostředí a zemědělství - zapojení uhrazených úroků z prodlení a nákladů řízení ze škody způsobené společností PURUM s.r.o., do kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod; zapojení finančního daru od společnosti QUAIL s.r.o., do kapitoly 926 08 – Dotační fond

Jiří Löffelmann

1. 028_P01_ZRRO353_tabulky

29.

539/17/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 354/17 - úprava kapitoly 926 08 - Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

Jiří Löffelmann

1. 029_P01_ZR_RO_354_DFLK_8_5_navrh_hodnoceni
2. 029_P02_ZR_RO_354_DFLK_8_5_tabulky
3. 029_P03_ZR_RO_354_DFLK_8_5_vzor_smlouvy

30.

540/17/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství Obci Jesenný na „Projekt analýza rizik Jesenný – nádraží“

Jiří Löffelmann

1. 030_P01_zadost_Jesenny
2. 030_P02_smlouva_Jesenny

31.

541/17/ZK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny a 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Jiří Löffelmann

1. 031_P01_oblast_podpory
2. 031_P02_vyhlaseni_8_1
3. 031_P03_vyhlaseni_8_2
4. 031_P04_vyhlaseni_8_4
5. 031_P05_hodnotici_formular
6. 031_P06_vzor_zadosti
7. 031_P07_vzor_smlouvy

32.

542/17/ZK

Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec p.o.“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 032_P01_Vykres_reseni_fasady

33.

543/17/ZK

Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod a smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 033_P01_zados_dotace_RRSV
2. 033_P02_smlouva_RRSV_final

34.

544/17/ZK

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad Nisou – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

35.

545/17/ZK

Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 035_P01_Prehledna_situace

36.

546/17/ZK

Vyhlášení programu č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských center v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 036_P01_Vyhlaseni_programu_MC_2018
2. 036_P02_Textova_cast_projektu_MC_2018
3. 036_P03_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_MC_2018
4. 036_P04_vzor_zadost_o_dotaci_MC_2018

37.

547/17/ZK

Vyhlášení programu č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 037_P01_Vyzva_MA_21_2018
2. 037_P02_Popis_projektu_2018
3. 037_P03_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_MA21_2018
4. 037_P04_vzor_zadost_MA21

38.

548/17/ZK

Žádost o změnu projektu „Rekonstrukce obecních komunikací v intravilánu obce Zlatá Olešnice“ příjemce obec Zlatá Olešnice

Jiří Löffelmann

1. 038_P01_Zadost_o_zmenu

39.

549/17/ZK

Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, objekt B (dílny) v ulici 28. října“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 039_P01_Vykres_Pohled_jizni
2. 039_P02_Vykres_Pohled_severni
3. 039_P03_Vykres_Pohled_zapadni
4. 039_P04_Vykres_Pohled_vychodni
5. 039_P05_Technicka_zprava

40.

550/17/ZK

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 040_P01_Barevne_reseni

41.

551/17/ZK

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/5378/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Nový Oldřichov

Jiří Löffelmann

1. 041_P01_Zadost_Novy_Oldrichov
2. 041_P02_smlouva_OLP_5378_2016
3. 041_P03_dodatek_c_1_k_OLP_5378_2016
4. 041_P04_dodatek_c_2_k_OLP_5378_2016

42.

552/17/ZK

Projekt „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková Kotasová

2. 042_p01_inkubator_dalsipostup

43.

553/17/ZK

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola Liberec

Petr Tulpa

3. 043_P01_Zadost_o_prominuti_penale_DDU_(2360836)_(2

44.

554/17/ZK

Změna zřizovací listiny – Základní škola, Tanvald, Údolí Kameníce 238, příspěvková organizace

Petr Tulpa

2. 044_P01_ZRIZOVACI_LISTINA_ZS_Tanvald_platna_1_3_20

45.

555/17/ZK

Jilemnice – Všesportovní a volnočasový areál „Hraběnka“ – dodatek číslo 2 ke smlouvě o poskytnutí ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2927/2015

Petr Tulpa

5. 045_P01_zadost_Jilemnice_(2360836)
6. 045_P02_smlouva_OLP_(2360836)
7. 045_P03_dodatek_1_(2360836)
8. 045_P04_Hrabenka_dodatek_C_2_ke_smlouve_OLP_2927_2
10. 045_P04pp_Hrabenka_dodatek_C_2_ke_smlouve_OLP_2927

46.

556/17/ZK

Rozhodnutí o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje Sportovnímu klubu Polevsko z.s. a Klubu českých turistů odbor Semily na projekty v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

47.

557/17/ZK

Vzdání se práva a prominutí pohledávek po lhůtě splatnosti v majetku vybraných příspěvkových organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

48.

558/17/ZK

Dodatek č. 2 smlouvy č. OLP/2659/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Město Semily na projekt „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“

Marek Pieter

1. 048_P01_zadost
2. 048_P02_6_3_smlouva_SEMILY_6_3_2016
3. 048_P03_dodatek_1
4. 048_P04_dodatek_2

49.

559/17/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 8. 11. 2017 do 5. 12. 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 049_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_08.11.2017_do

b)

Metodická podpora pro zajištění finančních zdrojů vybraným lůžkovým zdravotnickým zařízením v LK

MUDr. Přemysl Sobotka

1. 049_b_metodicka_podpora
2. 049_b_P01_metodicka_podpora

c)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2017

Ing. Jitka Volfová

1. 049_c_Plneni_rozpoctu_01_11_2017
2. 049_c_P01_Plneni_rozpoctu_01_11_2017

d)

Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje – průběžný monitoring 2016

Ing. Radka Loučková Kotasová

3. 049d_Monitoring
4. 049d_P01_MonitoringPRLK

e)

Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o

Ing. Radka Loučková Kotasová

1. 049_e_kosilka_ARR_ZK
2. 049_e_P01_Vyrocni_zprava

f)

Petice - P/2/2017

Martin Půta

1. 049_f_kosilka_petice
2. 049_f_P01_petice

g)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 19. a 20. zasedání rady kraje a na 28. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

1. 49_g_prehled_VZ

h)

Písemná stručná informace o nařízení EU eIDAS v souvislosti se schváleným projektem
Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje.

Mgr. René Havlík

1. 049_h_informace_o_narizeni_EU_eIDAS

50.

566/17/ZK

Náměty a připomínky

Martin Půta

51.

560/17/ZK

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Petr Tulpa

7. 051_P01_priloha_VOS_sklarska_a_SS_Novy_Bor_30_6_17
8. 051_P02_priloha_SPST_JBC_Belgicka_30_6_17_(2369806
9. 051_P03_priloha_SUPSS_Kamenicky_Senov_30_6_17_(236
10. 051_P04_priloha_VOSMO_JBC_30_6_17_(2369806)
11. 051_P05_priloha_SSSSD_LBC_Truhlarska_30_9_17_(2369
12. 051_P06_priloha_SSHL_Frydlant_30_6_17_(2369806)

52.

561/17/ZK

Dodatek č. 2 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016 s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje – změna termínu realizace a rozšíření specifikace projektu – úpravy pracovišť krizového řízení Policie ČR v Liberci a Jablonci n. Nisou

Martin Půta

1. 052_P001_zadost_PCR_LK
2. 052_P002_darovaci_smlouva_2877_2016
3. 052_P003_dodatek_1_darovaci_smlouvy_2877_2016
4. 052_P004_dodatek_2_darovaci_smlouvy_2877_2016
5. 052_P005_vypis_ze_zaveru_BRLK

53.

562/17/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1139/2017 s obcí Bílá – změna termínu ukončení realizace projektu

Martin Půta

1. 053_P01_zadost_obce_Bila
2. 053_P02_dodatek_ke_smlouve
3. 053_P03_Puvodni_smlouva_OLP_1139_2017

54.

563/17/ZK

Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy venkova v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Jiří Löffelmann

1. 054_P01_Vyhlaseni_programu_POV_2018_cistopis
2. 054_P02_Podminky_POV_2018
3. 054_P03_Textova_cast_projektu_POV_2018
4. 054_P04_smlouva_o_poskytnuti_dotace_2018
5. 054_P05_vzor_zadost_o_dotaci_2018

55.

564/17/ZK

Revokace části usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 363/17/ZK

Martin Půta

1. 055_P01_znalec_oceneni_podniku
2. 055_P02_znalec_oceneni_pohledavek
3. 055_P03_Posudek_Equity_Solutions_Appraisals
4. 055_P04_vyjadreni_Ing_Smida
5. 055_P05_posudek_apelen
6. 055_P06_Posudek_ing_libor_bucek
7. 055_P07_stanovisko_AK_Chytil_a_Mann
8. 055_P08_smlouva_3032
9. 055_P09_smlouva_3034
11. 055_P10_vyjadreni_ing_smida_apelen

56.

565/17/ZK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2018 – Mimořádné dotační řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu

Mgr. Pavel Svoboda

1. 056_P01_Krajska_zadost_na_MPSV_na_2018_mimoradne_D
2. 056_P02_Zadost_OKsystem_mimoradne_DR_nahled
3. 056_P03_Priloha_krajske_zadosti_na_MPSV_na_2018_od
4. 056_P04_Informace_dle_§_2_odst_2_NV_98_2015_Sb
5. 056_P05_Priloha_system_VSK_LK_2018
6. 056_P06_Vyhlaseni_mimoradne_DR_MPSV

Stáhnout ZK_11_19_12_2017.zip

V případě, že má archiv více částí, musíte všechny stáhnout do jednoho adresáře.