Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

6. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 502/17/RK

Kontrola plnění usnesení rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 503/17/RK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 504/17/RK

Vyhodnocení 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 28. 3. 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 505/17/RK

Rozpočtové opatření č. 95/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 506/17/RK

Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 507/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Monitoring médií pro Liberecký kraj“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 508/17/RK

Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a Krajského soudu v Hradci Králové
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 509/17/RK

Návrh na vyvěšení romské vlajky u příležitosti Mezinárodního dne Romů (8. dubna)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 510/17/RK

Svěření rozhodování o uzavírání dodatků ke smlouvám o pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel včetně jejich podpisu krajskému úřadu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 511/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Provádění úklidových služeb v budově sídla Libereckého kraje a Evropského domu, včetně přilehlých prostor“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 512/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup velkoprostorového osobního automobilu“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 513/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Personální audit vybraných odborů Krajského úřadu Libereckého kraje“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 514/17/RK

Záměr rozdělení a zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 515/17/RK

Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 516/17/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-12/17 - Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, se sídlem Masarykova 542/18, 46001 Liberec I – Staré Město, příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 517/17/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-78/17-N - Základní škola Tanvald, se sídlem Údolí Kamenice 238, 468 41 Tanvald, příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 518/17/RK

Protokol o kontrole č. j. OK- 07/17 Základní škola a mateřská škola logopedická, se sídlem Elišky Krásnohorské 921/22, 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice, příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 519/17/RK

Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 520/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/17 – snížení kapitoly 92303 Spolufinancování EU, ekonomického odboru, navýšení kapitoly 92307 Spolufinancování EU, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí návratné finanční výpomoci Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 521/17/RK

Rozpočtové opatření č. 105/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 522/17/RK

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1)</td><td></td><td>Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>2)</td><td></td><td>Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>3)</td><td></td><td>Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>4)</td><td></td><td>Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 523/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 99/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 524/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 914 04 Působnosti - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Veletrh dětské knihy
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 525/17/RK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1633/2016 o poskytnutí účelové dotace AC Turnov, z.s., na projekt Memoriál Ludvíka Daňka
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 526/17/RK

Rozpočtové opatření č. 103/17 – úprava kapitoly 912 04 - účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních příspěvků včetně podmínek stanovených zřizovatelem vybraným příspěvkovým organizacím na akci Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 527/17/RK

Rozpočtové opatření č. 107/17 – úprava kapitoly 912 04 - účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádných účelových příspěvků včetně podmínek stanovených zřizovatelem Gymnáziu a Střední odborné škole, Jilemnice, Tkalcovská 470, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 528/17/RK

Rozpočtové opatření č. 109/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 529/17/RK

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 530/17/RK

Stanovisko kraje k žádosti Středního odborného učiliště nábytkářského a střední odborné školy, s. r. o. o úpravu oborových kapacit
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 531/17/RK

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení výpravy Libereckého kraje reprezentačním oblečením na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017\"
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 532/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření, Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 533/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 534/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 535/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 536/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 537/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 538/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 539/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 540/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 541/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 542/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 543/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 544/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 545/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 546/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 547/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 548/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 549/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 550/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 551/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 552/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 553/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 554/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 555/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 556/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 557/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 558/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 559/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 560/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 561/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 562/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 563/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 564/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 565/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 566/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 567/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 568/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 569/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 570/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 571/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 572/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 573/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 574/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 575/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 576/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 577/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 578/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 579/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 580/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 581/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 582/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 583/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 584/17/RK

Účetní závěrka Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 585/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 586/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 587/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 588/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 589/17/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace, za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 590/17/RK

Výroční zpráva Silnice LK a.s. za období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 591/17/RK

Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně přílohy č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 592/17/RK

Rozpočet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 až 2019
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 593/17/RK

Rozpočtové opatření č. 102/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 594/17/RK

Poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 - 2019“ – 2. část, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 595/17/RK

Poskytnutí návratné finanční výpomoci a investičního příspěvku Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na předfinancování a spolufinancování projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“; Smlouva s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 596/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 597/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 598/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29011 Ludvíkov – Nové Město pod Smrkem“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 599/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev.č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 600/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/03520 Javorník“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 601/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 602/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „TDI – Jablonecko I.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 603/17/RK

Veřejná zakázka „Most ev. č. 2893-1 Semily“ - změna lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 604/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 605/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 606/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 607/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/293 Jilemnice - humanizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 608/17/RK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/309/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Statutární město Liberec, na projekt „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 609/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Administrace zadávacích řízení veřejných zakázek Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 - 2029“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 610/17/RK

Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje - GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 611/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2713 Dolní Suchá - křižovatka s I/13“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 612/17/RK

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 – Ústecký kraj
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 613/17/RK

Rozpočtové opatření č. 110/17 – navýšení kapitoly 1409 – Působnosti ve zdravotnictví - Účelová dotace ze státního rozpočtu – prevence TBC
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 614/17/RK

Rozpočtové opatření č. 111/17 – Navýšení kapitoly 923 09 – Spolufinancování EU odbor zdravotnictví – neinvestiční dotace na projekt „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 615/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Audit příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 616/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/17 – navýšení příjmů kraje a výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 617/17/RK

Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 618/17/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 619/17/RK

Transformační plán zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 620/17/RK

Transformační plán zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 621/17/RK

Účetní závěrky a výsledek hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 622/17/RK

Schválení projektové žádosti projektu „Volnočasové aktivity seniorů Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 623/17/RK

Rozpočtové opatření č. 108/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy – projektový záměr „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 624/17/RK

Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů k veřejné zakázce „Zajištění TDI pro stavbu silnice II/293 Jilemnice, humanizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 625/17/RK

Projekt „Kolem kolem Jizerek“ – zapojení LK do projektu a Dohoda o spolupráci na projektu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 626/17/RK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 627/17/RK

Rozpočtové opatření č. 106/17 – účelová dotace k projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 628/17/RK

Rozpočtové opatření č. 98/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 629/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Studie proveditelnosti – Informační systémy pro správu a evidenci dopravní infrastruktury ePasport“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 630/17/RK

Projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“ – závazek předfinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 631/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování studie proveditelnosti a projektové žádosti pro projekt Inovační centrum – podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 632/17/RK

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 633/17/RK

Rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 - 2019 Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 634/17/RK

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>A.</td><td></td><td>Svazek obcí Košťálov a Libštát</td></tr><tr><td>B.</td><td></td><td>Město Osečná</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 635/17/RK

Pravidla pro posuzování žádostí o účast v rámci dynamického nákupního systému
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 636/17/RK

Veřejná zakázka „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. – výměna oken v pavilonu „A“ a „B“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 637/17/RK

Veřejná zakázka „Výměna oken a oprava a zateplení fasády, Gymnázium Frýdlant“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 638/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové žádosti do IROP 3.1 – Knihovny“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 639/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro investiční akci Expozice horolezectví v Českém ráji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 640/17/RK

Majetkoprávní operace - smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v k. ú. Jablonecké Paseky
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 641/17/RK

Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Jablonecké Paseky
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 642/17/RK

Majetkoprávní operace – koupě:<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Tanvald (FAMA 2016/10/005)</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 643/17/RK

Majetkoprávní operace – prodej:<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Heřmanice v Podještědí</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Loučná nad Nisou</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 644/17/RK

Majetkoprávní operace – darování:<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Sloup v Čechách</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Soběslavice</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>4.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Smržovka</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>5.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Železný Brod</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>6.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Skalice u České Lípy</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 645/17/RK

Majetkoprávní operace – koupě:<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Skalice u České Lípy</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 646/17/RK

Majetkoprávní operace – směna:<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>směnná smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (FAMA 2016/09/081)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>směnná smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (FAMA 2016/09/82)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>směnná smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 647/17/RK

Majetkoprávní operace – záměry pronájmu nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec na dobu neurčitou
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 648/17/RK

Majetkoprávní operace – záměr pronájmu nebytového prostoru v budově „C“ v k.ú. Liberec na dobu neurčitou
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 649/17/RK

Majetkoprávní operace – koupě:<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Sněhov (FAMA 2017/02/032)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Polevsko (FAMA 2017/02/084)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2017/02/093)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>4.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2017/02/100)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>5.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Modřišice</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 650/17/RK

Veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt – stavební práce“ – dodatek č. 3
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 651/17/RK

Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. - 31. 1. a 1. - 28. 2. 2017</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2016</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok 2016</td></tr><tr><td>d)</td><td></td><td>Zpráva o vyúčtování 12. benefičního plesu hejtmana</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 652/17/RK

Písemné informace<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>b)</td><td></td><td>Administrativní chyba v usnesení č. 0738/16/RK v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 4. a 5. zasedání rady kraje a 5. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 653/17/RK

Příprava 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 4. 2017
Stáhnout