Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

6. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

502/17/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje
503/17/RK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
504/17/RK Vyhodnocení 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 28. 3. 2017
505/17/RK Rozpočtové opatření č. 95/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
506/17/RK Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem
507/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Monitoring médií pro Liberecký kraj“
508/17/RK Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a Krajského soudu v Hradci Králové
509/17/RK Návrh na vyvěšení romské vlajky u příležitosti Mezinárodního dne Romů (8. dubna)
510/17/RK Svěření rozhodování o uzavírání dodatků ke smlouvám o pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel včetně jejich podpisu krajskému úřadu
511/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Provádění úklidových služeb v budově sídla Libereckého kraje a Evropského domu, včetně přilehlých prostor“
512/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup velkoprostorového osobního automobilu“
513/17/RK Veřejná zakázka malého rozsahu „Personální audit vybraných odborů Krajského úřadu Libereckého kraje“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
514/17/RK Záměr rozdělení a zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017
515/17/RK Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2017
516/17/RK Protokol o kontrole č. j. OK-12/17 - Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, se sídlem Masarykova 542/18, 46001 Liberec I – Staré Město, příspěvková organizace Libereckého kraje
517/17/RK Protokol o kontrole č. j. OK-78/17-N - Základní škola Tanvald, se sídlem Údolí Kamenice 238, 468 41 Tanvald, příspěvková organizace Libereckého kraje
518/17/RK Protokol o kontrole č. j. OK- 07/17 Základní škola a mateřská škola logopedická, se sídlem Elišky Krásnohorské 921/22, 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice, příspěvková organizace Libereckého kraje
519/17/RK Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“
520/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/17 – snížení kapitoly 92303 Spolufinancování EU, ekonomického odboru, navýšení kapitoly 92307 Spolufinancování EU, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí návratné finanční výpomoci Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu
521/17/RK Rozpočtové opatření č. 105/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
522/17/RK Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti<table class="usnpodbody"><tr><td>1)</td><td></td><td>Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>2)</td><td></td><td>Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>3)</td><td></td><td>Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>4)</td><td></td><td>Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace</td></tr></table>
523/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 99/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
524/17/RK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 914 04 Působnosti - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Veletrh dětské knihy
525/17/RK Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1633/2016 o poskytnutí účelové dotace AC Turnov, z.s., na projekt Memoriál Ludvíka Daňka
526/17/RK Rozpočtové opatření č. 103/17 – úprava kapitoly 912 04 - účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních příspěvků včetně podmínek stanovených zřizovatelem vybraným příspěvkovým organizacím na akci Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec
527/17/RK Rozpočtové opatření č. 107/17 – úprava kapitoly 912 04 - účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádných účelových příspěvků včetně podmínek stanovených zřizovatelem Gymnáziu a Střední odborné škole, Jilemnice, Tkalcovská 470, příspěvková organizace
528/17/RK Rozpočtové opatření č. 109/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
529/17/RK Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
530/17/RK Stanovisko kraje k žádosti Středního odborného učiliště nábytkářského a střední odborné školy, s. r. o. o úpravu oborových kapacit
531/17/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení výpravy Libereckého kraje reprezentačním oblečením na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017"
532/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření, Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, za rok 2016
533/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, za rok 2016
534/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, za rok 2016
535/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace, za rok 2016
536/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace, za rok 2016
537/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace, za rok 2016
538/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, za rok 2016
539/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace, za rok 2016
540/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, za rok 2016
541/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, za rok 2016
542/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, za rok 2016
543/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace, za rok 2016
544/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, za rok 2016
545/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, za rok 2016
546/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace, za rok 2016
547/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace, za rok 2016
548/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace, za rok 2016
549/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, za rok 2016
550/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, za rok 2016
551/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, za rok 2016
552/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace, za rok 2016
553/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, za rok 2016
554/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, za rok 2016
555/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace, za rok 2016
556/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace, za rok 2016
557/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, za rok 2016
558/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, za rok 2016
559/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, za rok 2016
560/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace, za rok 2016
561/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, za rok 2016
562/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace, za rok 2016
563/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, za rok 2016
564/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace, za rok 2016
565/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace, za rok 2016
566/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, za rok 2016
567/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace, za rok 2016
568/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace, za rok 2016
569/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace, za rok 2016
570/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace, za rok 2016
571/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace, za rok 2016
572/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace, za rok 2016
573/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace, za rok 2016
574/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace, za rok 2016
575/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace, za rok 2016
576/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace, za rok 2016
577/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, za rok 2016
578/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, za rok 2016
579/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace, za rok 2016
580/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace, za rok 2016
581/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace, za rok 2016
582/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, za rok 2016
583/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, za rok 2016
584/17/RK Účetní závěrka Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace, za rok 2016
585/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace, za rok 2016
586/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, za rok 2016
587/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace, za rok 2016
588/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace, za rok 2016
589/17/RK Účetní závěrka a výsledek hospodaření Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace, za rok 2016
590/17/RK Výroční zpráva Silnice LK a.s. za období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016
591/17/RK Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně přílohy č. 1
592/17/RK Rozpočet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 až 2019
593/17/RK Rozpočtové opatření č. 102/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
594/17/RK Poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 - 2019“ – 2. část, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
595/17/RK Poskytnutí návratné finanční výpomoci a investičního příspěvku Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na předfinancování a spolufinancování projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“; Smlouva s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje
596/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi“
597/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku“
598/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29011 Ludvíkov – Nové Město pod Smrkem“
599/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev.č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani“
600/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/03520 Javorník“
601/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice“
602/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „TDI – Jablonecko I.“
603/17/RK Veřejná zakázka „Most ev. č. 2893-1 Semily“ - změna lhůty pro podání nabídek
604/17/RK Veřejná zakázka „Silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek č. 2
605/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi“
606/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“
607/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/293 Jilemnice - humanizace“
608/17/RK Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/309/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Statutární město Liberec, na projekt „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“
609/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Administrace zadávacích řízení veřejných zakázek Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 - 2029“
610/17/RK Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje - GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o.
611/17/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2713 Dolní Suchá - křižovatka s I/13“
612/17/RK Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 – Ústecký kraj
613/17/RK Rozpočtové opatření č. 110/17 – navýšení kapitoly 1409 – Působnosti ve zdravotnictví - Účelová dotace ze státního rozpočtu – prevence TBC
614/17/RK Rozpočtové opatření č. 111/17 – Navýšení kapitoly 923 09 – Spolufinancování EU odbor zdravotnictví – neinvestiční dotace na projekt „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Libereckého kraje“
615/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Audit příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje“
616/17/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/17 – navýšení příjmů kraje a výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje
617/17/RK Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
618/17/RK Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
619/17/RK Transformační plán zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace
620/17/RK Transformační plán zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
621/17/RK Účetní závěrky a výsledek hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2016
622/17/RK Schválení projektové žádosti projektu „Volnočasové aktivity seniorů Libereckého kraje“
623/17/RK Rozpočtové opatření č. 108/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy – projektový záměr „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“
624/17/RK Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů k veřejné zakázce „Zajištění TDI pro stavbu silnice II/293 Jilemnice, humanizace“
625/17/RK Projekt „Kolem kolem Jizerek“ – zapojení LK do projektu a Dohoda o spolupráci na projektu
626/17/RK Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“
627/17/RK Rozpočtové opatření č. 106/17 – účelová dotace k projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“
628/17/RK Rozpočtové opatření č. 98/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
629/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Studie proveditelnosti – Informační systémy pro správu a evidenci dopravní infrastruktury ePasport“
630/17/RK Projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“ – závazek předfinancování
631/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování studie proveditelnosti a projektové žádosti pro projekt Inovační centrum – podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
632/17/RK Zpráva o činnosti příspěvkové organizace resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova za rok 2016
633/17/RK Rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 - 2019 Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
634/17/RK Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně<table class="usnpodbody"><tr><td>A.</td><td></td><td>Svazek obcí Košťálov a Libštát</td></tr><tr><td>B.</td><td></td><td>Město Osečná</td></tr></table>
635/17/RK Pravidla pro posuzování žádostí o účast v rámci dynamického nákupního systému
636/17/RK Veřejná zakázka „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. – výměna oken v pavilonu „A“ a „B“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
637/17/RK Veřejná zakázka „Výměna oken a oprava a zateplení fasády, Gymnázium Frýdlant“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
638/17/RK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové žádosti do IROP 3.1 – Knihovny“
639/17/RK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro investiční akci Expozice horolezectví v Českém ráji“
640/17/RK Majetkoprávní operace - smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v k. ú. Jablonecké Paseky
641/17/RK Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Jablonecké Paseky
642/17/RK Majetkoprávní operace – koupě:<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Tanvald (FAMA 2016/10/005)</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
643/17/RK Majetkoprávní operace – prodej:<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Heřmanice v Podještědí</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Loučná nad Nisou</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
644/17/RK Majetkoprávní operace – darování:<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Sloup v Čechách</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Soběslavice</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>4.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Smržovka</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>5.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Železný Brod</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>6.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Skalice u České Lípy</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
645/17/RK Majetkoprávní operace – koupě:<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Skalice u České Lípy</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
646/17/RK Majetkoprávní operace – směna:<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>směnná smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (FAMA 2016/09/081)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>směnná smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (FAMA 2016/09/82)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>směnná smlouva</td></tr></table>
647/17/RK Majetkoprávní operace – záměry pronájmu nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec na dobu neurčitou
648/17/RK Majetkoprávní operace – záměr pronájmu nebytového prostoru v budově „C“ v k.ú. Liberec na dobu neurčitou
649/17/RK Majetkoprávní operace – koupě:<table class="usnpodbody"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Sněhov (FAMA 2017/02/032)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Polevsko (FAMA 2017/02/084)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2017/02/093)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>4.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2017/02/100)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>5.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Modřišice</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
650/17/RK Veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt – stavební práce“ – dodatek č. 3
651/17/RK Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje<table class="usnpodbody"><tr><td>a)</td><td></td><td>Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. - 31. 1. a 1. - 28. 2. 2017</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2016</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok 2016</td></tr><tr><td>d)</td><td></td><td>Zpráva o vyúčtování 12. benefičního plesu hejtmana</td></tr></table>
652/17/RK Písemné informace<table class="usnpodbody"><tr><td>b)</td><td></td><td>Administrativní chyba v usnesení č. 0738/16/RK v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 4. a 5. zasedání rady kraje a 5. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr></table>
653/17/RK Příprava 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 4. 2017