Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

5. mimořádné zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

429/17/mRK Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s.
430/17/mRK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně Liberec“
431/17/mRK Zpracování konceptu vytvoření efektivně fungujícího uskupení zdravotnických zařízení ve vlastnictví či s majetkovou účastí Libereckého kraje
432/17/mRK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 63/17, snížení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery a navýšení výdajů v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, poskytnutí investiční dotace na projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“ a závazek spolufinancování kraje v roce 2018