Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

5. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 337/18/RK

Kontrola plnění usnesení rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 338/18/RK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 339/18/RK

Vyhodnocení 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 2. 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 340/18/RK

Rozpočtové opatření č. 76/18 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 341/18/RK

Rozpočtové opatření č. 89/18 - rozhodnutí o poskytnutí finančního daru - Konfederaci politických vězňů, pobočka 31, Liberec - “Letci Liberec z.s. plk. Františka Truhláře“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 342/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Poskytnutí komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje při EU“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 343/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/18 - snížení výdajů kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů kapitoly 919 03 - Pokladní správa, ekonomický odbor
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 344/18/RK

Změna složení Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 345/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ v Libereckém kraji“ – část 5 - Zákupy
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 346/18/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 347/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rehabilitační péče formou uvolňovacích technik pro klienty Jedličkova ústavu v Liberci“ příspěvkovou organizací Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 348/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/18 – finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2017 a jeho zapojení do rozpočtu kraje 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 349/18/RK

Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 350/18/RK

Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 351/18/RK

Písemná informace<table class=\"usnpodbody\"><tr><td></td><td></td><td>Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2018</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 352/18/RK

Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje se společností Severočeská vodárenská společnost, a.s., a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 353/18/RK

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 354/18/RK

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2016/2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 355/18/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 74/18 – vratky nedočerpaných dotací poskytnutých na stipendijní program v roce 2017 a úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Stipendijní program pro žáky odborných škol 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 356/18/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 78/18 – úprava kapitol 912 04 - účelové příspěvky PO, 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 923 14 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem Střední zdravotnické škole, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace na „Změnu zdroje vytápění objektu školy a domova mládeže“, Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace na „Změnu vytápění objektu strojních dílen v Řepné ulici, Liberec“ a Střední průmyslové škole, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace na „COV LK strojírenství a informatiky – SPŠ Česká Lípa, p.o. – demontáž a uskladnění stávající technologie, zpětná montáž technologie“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 357/18/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 79/18 – úprava kapitol 912 04 - účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, akce „Obnova výtahů“ – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 358/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 85/18 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 359/18/RK

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 Základní umělecké škole, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 360/18/RK

Rozpočtové opatření č. 67/18 – úprava kapitoly 917 04 Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - zapojení dotace z dotačního programu MŠMT a vyhlášení programu „Podpora mládeže na krajské úrovni 2018“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 361/18/RK

Rozpočtové opatření č. 75/18 – úprava dílčích ukazatelů v rámci kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO a poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku organizacím v působnosti resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti na akce v oblasti vzdělávání včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 362/18/RK

Rozpočtové opatření č. 77/18 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 363/18/RK

Rozpočtové opatření č. 81/18 úprava kapitoly 916 04 –finanční prostředky přijaté jako odvod za porušení rozpočtové kázně a odvedené na MŠMT
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 364/18/RK

Rozpočtové opatření č. 82/18 – úprava kapitoly 916 – neinvestiční dotace z MŠMT - finanční prostředky z účelových dotací MŠMT
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 365/18/RK

Rozpočtové opatření č. 88/18 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 366/18/RK

Sloučení školských rad při Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 367/18/RK

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na projekty Youth Startup Festival Brno 2018 žadatele SERENDIPITY z.s. a Machři roku 2018 žadatele Česká hlava PROJEKT, z.ú.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 368/18/RK

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 369/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce včetně souvisejících inženýrských činností“ Gymnáziem Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 370/18/RK

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace na rok 2018 Základní škole Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 371/18/RK

Mimořádné čerpání prostředků rezervního fondu a fondu investic u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 372/18/RK

Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 373/18/RK

Projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 4“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 374/18/RK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace Krajské organizaci ČUS Libereckého kraje na projekt Anketa „Nejúspěšnější sportovci LK za r. 2017“ a o neposkytnutí účelové dotace SK Zásada, z.s. na projekt Mistrovství republiky – závody psích spřežení 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 375/18/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 87/18 - úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finančních darů medailistům reprezentujících Liberecký kraj na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 376/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – interaktivní výukový panel“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 377/18/RK

Schválení Koncepce rozvoje Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na období 2018 - 2022
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 378/18/RK

Úprava platu ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 379/18/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Léčebna respiračních nemocí Cvikov
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 380/18/RK

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK strojírenství a informatiky – SPŠ Česká Lípa, p.o. – demontáž stávající technologie, uskladnění stávající technologie, zpětná montáž technologie“ Střední průmyslovou školou, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 381/18/RK

Poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci na „Záchranný archeologický výzkum pro akci Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ na rok 2018 v rámci kapitoly 912 07 - Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 382/18/RK

Rozpočtové opatření č. 83/18 - úprava kapitoly 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu Podpora postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 383/18/RK

Poskytnutí mimořádných účelových investičních příspěvků příspěvkovým organizacím rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu včetně podmínek stanovených zřizovatelem na rok 2018 v rámci kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky PO
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 384/18/RK

Rozpočtové opatření č. 63/18 – úprava dílčích ukazatelů v kapitole 912 07 – účelové příspěvky příspěvkovým organizacím rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí mimořádných investičních účelových příspěvků příspěvkovým organizacím včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 385/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 84/18 – úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu 7.5 - Poznáváme kulturu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 386/18/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 387/18/RK

Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 – oblast cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 388/18/RK

Poskytnutí účelové individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 389/18/RK

Nařízení Libereckého kraje o zrušení Přírodní památky Galerie a jejího ochranného pásma
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 390/18/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 391/18/RK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, vyhlášení programů 8.3 Podpora včelařství a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů pro rok 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 392/18/RK

Autobusy LK, s.r.o. – jednání rady kraje v působnosti jediného společníka
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 393/18/RK

Silnice LK a.s. – změny v orgánech společnosti, jednání v působnosti jediného společníka společnosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 394/18/RK

Zadání veřejné zakázky „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 395/18/RK

Rozpočtové opatření č. 86/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 396/18/RK

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Město Nový Bor
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 397/18/RK

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Obec Radvanec
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 398/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2915 Horní Řasnice - Jindřichovice pod Smrkem“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 399/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Českolipsko 2018A“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 400/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Českolipsko 2018A“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 401/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Jablonecko, Semilsko 2018 A“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 402/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI Liberecko 2018A“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 403/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev.č. 29063-1 přes Sklenařický potok v Jablonci nad Jizerou“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 404/18/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI Semilsko 2018“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 405/18/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI Pojizeří + Osečná“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 406/18/RK

Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 407/18/RK

Darovací smlouva - dar zařízení sloužícího pro stahování dat z tachografů a z karet řidičů pro Českou republiku - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 408/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce administrativní budovy KSS LK, p. o., v ulici České mládeže v Liberci - II“, příspěvkovou organizací, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 409/18/RK

Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na „Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2018“ žadatele Krkonoše – svazek měst a obcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 410/18/RK

Závazek spolufinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Jestřebí“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 411/18/RK

Rozpočtové opatření č. 90/18; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 412/18/RK

Rozpočtové opatření č. 91/18; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 413/18/RK

Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – jmenování člena dozorčí rady
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 414/18/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 93/18 - převod finančních prostředků z kapitoly 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů do kapitoly 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství – podpora zadržování vody v krajině
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 415/18/RK

Vyhodnocení implementace Strategie inteligentní specializace na území Libereckého kraje k 31. 12. 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 416/18/RK

Zpráva o ukončení realizace projektu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od I/13 po železniční přejezd“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 417/18/RK

Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemku v k.ú. Slaná
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 418/18/RK

Majetkoprávní operace – koupě<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Košťálov</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Mníšek u Liberce</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 419/18/RK

Majetkoprávní operace – koupě<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Zálesní Lhota</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 420/18/RK

Majetkoprávní operace – koupě<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Volfartice</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 421/18/RK

Majetkoprávní operace – darování<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Harrachov</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 422/18/RK

Majetkoprávní operace – prodej<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Machnín</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 423/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 424/18/RK

Majetkoprávní operace – prodej<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Minkovice</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 425/18/RK

Majetkoprávní operace – darování<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Vratislavice nad Nisou</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 426/18/RK

Majetkoprávní operace – přijetí daru<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku a věšadlového mostu v k.ú. Bystrá nad Jizerou</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 427/18/RK

Majetkoprávní operace – převod správy nemovitého majetku kraje mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 428/18/RK

Veřejná zakázka „COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 429/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 430/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 431/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihového fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci – stavební část“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 432/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – výukové panely“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 433/18/RK

Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2017</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. a 4. zasedání rady kraje a na 3. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Informace o nerealizaci projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje na základě smlouvy č. OLP/1047/2017 se SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Příšovice</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 434/18/RK

Veřejná zakázka „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 435/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 436/18/RK

Příprava 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 3. 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 437/18/RK

Zahraniční pracovní cesta č. 29/2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 438/18/RK

Zahraniční pracovní cesta č. 27/2018
Stáhnout