Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

4. mimořádné zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

287/17/mRK Rozhodnutí o přijetí finančních darů pro účely 12. benefičního plesu hejtmana
288/17/mRK Přijetí věcného daru – slavnostního oblečení pro zahajovací ceremoniál Paralympiády Rio 2016 a jeho následný prodej v dražbě na 12. hejtmanském plese
289/17/mRK Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk, vložení a distribuce tištěného periodika „Kraj - příloha Libereckého kraje“
290/17/mRK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“
291/17/mRK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“
292/17/mRK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „TDI – Jablonecko I.“
293/17/mRK Veřejná zakázka „Silnice III/27250 Liberec, ul. Hrádecká, rekonstrukce silnice“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
294/17/mRK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu Administrace zadávacích řízení „Přechodné zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever“, „Přechodné zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Západ“ a „Přechodné zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Východ“
295/17/mRK Dohoda o zrušení a vypořádání závazků vyplývajících ze Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Východ č. OLP/1767/2014
296/17/mRK Dohoda o zrušení a vypořádání závazků vyplývajících ze Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Sever č. OLP/1766/2014
297/17/mRK Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2198/2016 s Obcí Zdislava – prodloužení termínu realizace pořízení dopravního automobilu
298/17/mRK Kontrolní zjištění na základě kontroly ex-ante v rámci projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“
299/17/mRK Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní v PSP ČR
300/17/mRK Stanovisko samosprávy Libereckého kraje k návrhu zadání 87. změny územního plánu města Liberec
301/17/mRK Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje