Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

31. mimořádné zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

2489/17/mRK Rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
2490/17/mRK Rozklad proti Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 22. 12. 2017 ve věci „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“
2491/17/mRK Zajištění dopravní obslužnosti v oblasti SEVER od 1. 1. 2018 – uzavření smlouvy dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
2492/17/mRK Dodatek č. 2 Rámcové smlouvy o převodu akcií č. OLP/2941/2017