Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

28. mimořádné zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

2230/17/mRK Majetkoprávní operace – pronájem nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec
2231/17/mRK Smluvní pokuta ze smlouvy č. OLP/2363/2017 se společností NEXIA AP, a. s.
2232/17/mRK Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, objekt B (dílny) v ulici 28. října“ – závazek spolufinancování
2233/17/mRK Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707“ – závazek spolufinancování
2234/17/mRK Rozpočtové opatření č. 359/17 – navýšení příjmů rozpočtu kraje 2017 o přijaté účelové neinvestiční dotace z MŠMT a jejich zapojení do výdajové kapitoly 91604 – účelové neinvestiční dotace školství
2235/17/mRK Přidělení služebního vozidla členovi Rady Libereckého kraje – revokace části usnesení číslo 2135/17/RK
2236/17/mRK Zadávací řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“ – rozhodnutí o dalším postupu