Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

27. mimořádné zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

1966/17/mRK Veřejná zakázka v rámci DNS „TDI – COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o.“ – změna zadávacích podmínek
1967/17/mRK Veřejná zakázka v rámci DNS „TDI – COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o.“ – změna zadávacích podmínek
1968/17/mRK Veřejná zakázka v rámci DNS „TDI – COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o.“ – změna zadávacích podmínek
1969/17/mRK Veřejná zakázka v rámci DNS „TDI – COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p.o.“ – změna zadávacích podmínek
1970/17/mRK Veřejná zakázka „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. – výměna oken v pavilonu „A“ a „B“ – dodatek č. 1
1971/17/mRK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“
1972/17/mRK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro projekt Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov – Svor“
1973/17/mRK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p.o. – stavební práce“
1974/17/mRK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p.o. – stavební práce“
1975/17/mRK Majetkoprávní operace – Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v k.ú. Liberec (rekonstrukce budovy „D“)
1976/17/mRK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p.o. – stavební práce“
1977/17/mRK Smlouva o spolupráci při posouzení možnosti odkupu části závodu ČSAD Česká Lípa, a.s. Libereckým krajem a o ochraně důvěrných informací
1978/17/mRK Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 – vytvoření virtuálního podnikatelského inkubátoru