Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

22. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2397/17/RK

Kontrola plnění usnesení rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2398/17/RK

Dodatek č. 2 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016 s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje – změna termínu realizace a rozšíření specifikace projektu – úpravy pracovišť krizového řízení Policie ČR v Liberci a Jablonci n. Nisou
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2399/17/RK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1139/2017 s obcí Bílá – změna termínu ukončení realizace projektu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2400/17/RK

Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2401/17/RK

Odvolání proti rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2402/17/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-05/17,Vlastivědné muzeum a Galerie v České Lípě, Náměstí Osvobození 297/1, Česká Lípa, příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2403/17/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-17/17, Základní škola speciální, Nádražní 213, Semily, příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2404/17/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-154/17, Domov důchodců Jablonecké Paseky, Vítězslava Nezvala 87/14, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2405/17/RK

Rozpočtové opatření č. 372/17 – navýšení celkových výdajů rozpočtu kraje v rámci kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2406/17/RK

Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu Dětské centrum Liberec, p.o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2407/17/RK

Úprava osobního ohodnocení – ředitele Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2408/17/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2409/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji“ – část 1 - Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením; část 7 - Semily, Jilemnice – osoby se zdravotním postižením a část 8 - Turnov, Železný Brod – osoby se zdravotním postižením
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2410/17/RK

Stanovisko kraje k projektu „Spolkové komunitní centrum Vratislavice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2411/17/RK

Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení výpočetní techniky pro pracovníky projektů odboru sociálních věcí KÚ LK“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2412/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení výpočetní techniky pro pracovníky projektů odboru sociálních věcí KÚ LK“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2413/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Referentská vozidla pro ZZS LK “ Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2414/17/RK

Rozpočtové opatření č. 382/17 – navýšení kapitoly 914 09 – Působnosti ve zdravotnictví - Účelová dotace ze státního rozpočtu – prevence TBC
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2415/17/RK

Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – Inteva Products Czech Republic a.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2416/17/RK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Západ č. OLP/1696/2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2417/17/RK

Rozpočtové opatření č. 376/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2418/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2419/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28726 Odolenovice po křižovatku s III/03527“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2420/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/27250 Liberec, ul. Hrádecká, rekonstrukce silnice“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2421/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2622 Dobranov, havárie propustku“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2422/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26833-1 Srní u České Lípy\"
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2423/17/RK

Veřejná zakázka „Most ev. č. 2893-1 Semily“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2424/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/28610 Bradlecká Lhota – Kyje“– dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2425/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/28621 Víchová nad Jizerou, rekonstrukce opěrné zdi“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2426/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/28727 Jenišovice“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2427/17/RK

Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě, Databáze geografických jmen ČR, Data200 a Ortofota ČR
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2428/17/RK

Rozpočtové opatření č. 373/17 – snížení příjmů rozpočtu kraje 2017 o přijaté účelové neinvestiční dotace z MŠMT a jejich zapojení do výdajové kapitoly 91604 – účelové neinvestiční dotace školství
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2429/17/RK

Rozpočtové opatření č. 374/17 – úprava kapitoly 916 04 – odvody finančních prostředků přijaté jako odvod za porušení rozpočtové kázně na MŠMT
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2430/17/RK

Rozpočtové opatření č. 378/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2431/17/RK

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2432/17/RK

Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2433/17/RK

Změna termínu využití a změna výše poskytnutého mimořádného účelového příspěvku Střední škole řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace na akci „Obnova vnitřního vybavení domova mládeže“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2434/17/RK

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování mezd a zajištění stravovacího systému“ Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2435/17/RK

Rozpočtové opatření č. 379/17 – účelová dotace na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2436/17/RK

Majetkoprávní operace – prodej<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Vítkovice v Krkonoších</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2437/17/RK

Majetkoprávní operace - smlouvy o právu k provedení stavby<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k.ú. Desná I, Desná II (FAMA 2017/11/068)</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v k.ú. Horní Libchava (FAMA 2017/11/086)</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2438/17/RK

Majetkoprávní operace – budoucí pronájem budovy „D“ (Podnikatelský inkubátor) v k.ú. Liberec korporaci ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2439/17/RK

Majetkoprávní operace – schválení dodatku č. 2 nájemní smlouvy OLP/1346/2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2440/17/RK

Záměr vkladu nemovitého majetku v k.ú. Krásný Les, Raspenava, Frýdlant do základního kapitálu Krajského statku Frýdlant, s.r.o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2441/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Obnova fasády – Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2442/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK technické - OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – 3D měřící stroje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2443/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – dílenské a kancelářské vybavení“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2444/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2445/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2446/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – stavební práce“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2447/17/RK

Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2448/17/RK

Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2449/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2450/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava a rekonstrukce fasády včetně zateplení dvorní části objektu VOŠMO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2451/17/RK

Veřejná zakázka „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2452/17/RK

Rozpočtové opatření č. 381/17 – úprava kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2453/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p.o. – stavební práce“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2454/17/RK

Zadání veřejné zakázky „Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci – plakáty“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2455/17/RK

Zadání veřejné zakázky „Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - hodinový stroj věžních hodin“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2456/17/RK

Zadání veřejné zakázky „Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - necesér a cestovní WC maršála Radeckého“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2457/17/RK

Rozpočtové opatření č. 375/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2458/17/RK

Neposkytnutí účelové individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje, oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2459/17/RK

Rozpočtové opatření č. 377/17 – dotace ze státního rozpočtu MMR ČR – Národní program CR – kapitola 914 07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2460/17/RK

Účelové příspěvky PO, pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci – prodloužení termínu ukončení realizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2461/17/RK

Souhlas s navýšením počtu pracovníků v Krajské vědecké knihovně v Liberci
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2462/17/RK

Souhlas rady kraje s umístěním sídla Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci, spolek v sídle Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2463/17/RK

Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2464/17/RK

Žádost o změnu projektu „Oprava místní komunikace na p. č.1892/3 a 2548/1, Dolní Řasnice“ příjemce obec Dolní Řasnice
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2465/17/RK

Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy venkova v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2466/17/RK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2467/17/RK

Rozpočtové opatření č. 380/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2468/17/RK

Žádost o změnu projektu „Obnova prostranství a přístupů k ZŠ, MŠ a OÚ Rynoltice“ příjemce obec Rynoltice
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2469/17/RK

Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů k veřejné zakázce „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem\"
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2470/17/RK

Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací – IROP – část 3 - Silnice II/290 Roprachtice – Kořenov“ - dodatek č. 3
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2471/17/RK

Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací – IROP – část 1 - II/268 Mimoň – hr. kraje“ - dodatek č. 3
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2472/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2473/17/RK

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. OLP/117/2017 Projektový management projektu „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou po roce 2018“ – KORID LK, spol. s r. o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2474/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Realizace opatření pro podporu populací kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a v EVL Manušické rybníky“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2475/17/RK

Rozhodnutí o přijetí finančních darů pro účely 13. benefičního plesu hejtmana
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2476/17/RK

Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje (km 23,000 - 24,100)“ - změna zadávacích podmínek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2477/17/RK

Rozpočtové opatření č. 383/17 – převod finančních prostředků v rámci kapitoly 914 07 Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2478/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/27243 Zdislava, rekonstrukce opěrné zdi “ – nová smlouva o provedení stavby, informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2479/17/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/28314 Turnov (gumoasfalt)“ – nová smlouva o provedení stavby, informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2480/17/RK

Veřejná zakázka „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – stavební práce“ – změna zadávacích podmínek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2481/17/RK

Návrh na revokaci části usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 363/17/ZK
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2482/17/RK

Změny v orgánech společnosti SILNICE LK a.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2483/17/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2484/17/RK

Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2485/17/RK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2018 – Mimořádné dotační řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu
Stáhnout