Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

2. mimořádné zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 279/17/mRK

Soutěž o návrh – „Úprava veřejného prostranství v okolí sídla Libereckého kraje“ – informace o rozsahu a stanovení poroty
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 280/17/mRK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro investiční akci Expozice horolezectví v Českém ráji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 281/17/mRK

Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – aktualizace ceny dopravního výkonu pro období JŘ 2016/2017 a navýšení CDV v návaznosti na změnu právních předpisů (mzdová problematika) – dopravci BusLine a.s., ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD Liberec, a.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 282/17/mRK

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu“ Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 283/17/mRK

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Profil zadavatele – elektronický nástroj eGORDION – elektronická evidence“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 284/17/mRK

Zrušení usnesení č. 241/17/RK ze dne 7. 2. 2017 a rozhodnutí o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím pro projekt „Smart akcelerátor Libereckého kraje“ s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 285/17/mRK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku“ – změna lhůty pro podání nabídek č. 2
Stáhnout