Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

16. mimořádné zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1586/18/mRK

Autobusy LK, s r.o. - Analýza potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje formou vnitřního dopravce dle usnesení č. 40/18/ZK – doplnění analýzy dle usnesení 266/18/ZK
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1587/18/mRK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 272/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; zvýšení základního kapitálu společnosti Autobusy LK, s.r.o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1588/18/mRK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – ceremoniály a jejich doprovodný program“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1589/18/mRK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 234/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
Stáhnout