Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

16. mimořádné zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1213/17/mRK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup a odkup osobních automobilů“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1214/17/mRK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1215/17/mRK

Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství v rámci projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, č. OLP/2920/2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1216/17/mRK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1217/17/mRK

Rozpočtové opatření č. 198/17 – úprava kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – příjem neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj – Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1218/17/mRK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/277 Český Dub, rekonstrukce propustku“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1219/17/mRK

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na stavební akci „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi - nezpůsobilé výdaje“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1220/17/mRK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky \"Zajištění sociální služby Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji\"
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1221/17/mRK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky \"Zajištění sociální služby Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji\"
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1222/17/mRK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociální rehabilitace v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1223/17/mRK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1224/17/mRK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Posouzení možnosti kapitálového vstupu LK do společnosti ČSAD Liberec, a.s.“ – změna rozsahu, ceny a termínu plnění
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1225/17/mRK

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Stanovení hodnoty akcií emitovaných společností ČSAD Liberec, a. s., při současném ocenění společnosti Autocentrum Nord, a. s.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1226/17/mRK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1227/17/mRK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/884/2017 týkající se účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1228/17/mRK

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Posouzení možností dalšího postupu v zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1229/17/mRK

Žádost ČSAD Liberec, a.s., ve věci zvýšení měsíční zálohy a poskytnutí mimořádné zálohy
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1230/17/mRK

Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Stáhnout