Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

15. mimořádné zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

1086/17/mRK Smlouva o spolupráci mezi Libereckým krajem a TV Nova s.r.o.
1087/17/mRK Vyjádření zadavatele k Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadání zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
1088/17/mRK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast Sever“
1089/17/mRK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/17 – úprava kapitol 917 01 Transfery, odboru kanceláře hejtmana a 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí finančního daru vítězům soutěže Památka roku 2016 Libereckého kraje
1090/17/mRK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“
1091/17/mRK Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“
1092/17/mRK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28626 Benecko II.“
1093/17/mRK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/01020 Harrachov - Mýtiny“
1094/17/mRK Veřejná zakázka „Most ev.č. 2893-1 Semily“ – vypořádání námitek
1095/17/mRK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/01023 Harrachov“
1096/17/mRK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež, z programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
1097/17/mRK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 181/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora malých sportovních organizací 2017
1098/17/mRK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 182/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu Významné sportovní akce 2017
1099/17/mRK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 170/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
1100/17/mRK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 185/17 úprava kapitoly 926 04 Dotační fond Libereckého kraje; Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního programu 4.22 sport handicapovaných
1101/17/mRK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 191/17 úprava kapitol 917 04 – transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 926 04 Dotační fond Libereckého kraje; navýšení alokace peněžních prostředků v programu 4.23 Sportovní akce a programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2017 a posunutí termínu pro rozhodnutí o poskytnutí dotace