Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

15. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1574/17/RK

Kontrola plnění usnesení rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1575/17/RK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1576/17/RK

Vyhodnocení 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 29. 8. 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1577/17/RK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1952/2017 s Městem Harrachov - změna rozsahu parametru
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1578/17/RK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1281/2017 s Obcí Studenec - změna termínu dokončení akce
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1579/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/17 – úprava kapitoly 914 01 –Působnosti, odbor kancelář hejtmana a úprava kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Kraji Vysočina a navýšení ročních výdajů na zveřejnění Magazínu KRAJ
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1580/17/RK

Rozpočtové opatření č. 256/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1581/17/RK

Zahraniční pracovní cesta č. 80/2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1582/17/RK

Odvolání a jmenování člena komise Rady LK - Redakční rady periodika „KRAJ – Příloha Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1583/17/RK

Rozpočtové opatření č. 267/17 – dotace v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1584/17/RK

Schválení postupu pro uzavření smlouvy o předávání dat se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1585/17/RK

Poskytnutí finančního daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnankyni za 10. bezpříspěvkový odběr krve
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1586/17/RK

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 – Seznam sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1587/17/RK

Aktualizace Akčního plánu na rok 2018 – prováděcí části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2018 - 2020, jehož součástí je Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1588/17/RK

Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1589/17/RK

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ – dodatek č. 1 pro část 4, 9, 11
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1590/17/RK

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ v Libereckém kraji“ – dodatek č. 1 pro část 4, 5
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1591/17/RK

Schválení vzorového dodatku k uzavřeným smlouvám o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu příspěvkovým organizacím rezortu sociálních věcí a plné moci k uzavírání smluv o poskytnutí vyrovnávací platby
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1592/17/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1593/17/RK

Zrušení části 2 zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1594/17/RK

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Základní škola Poniklá, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1595/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 254/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1596/17/RK

Rozpočtové opatření č. 258/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Jednotě českých matematiků a fyziků na zabezpečení projektu „Rozvíjení zájmu o matematiku a podpora talentovaných studentů v matematice“ a Student Cyber games, z.s. na zabezpečení projektu „pIšQworky 2017“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1597/17/RK

Rozpočtové opatření č. 263/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1598/17/RK

Rozpočtové opatření č. 264/17 – účelové neinvestiční dotace z MŠMT – úprava kapitoly 916 04
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1599/17/RK

Odvod za porušení rozpočtové kázně – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1600/17/RK

Jmenování člena školské rady (zastupujícího zřizovatele) u příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1601/17/RK

Rozhodnutí o přijetí dotace na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1602/17/RK

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 Základní umělecké škole, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1603/17/RK

Projektový záměr „Propojování formálního a neformálního vzdělávání SPŠ stavební, Liberec 1“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1604/17/RK

Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1605/17/RK

Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1606/17/RK

Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání žáka Základní školy, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1607/17/RK

Kandidatura Libereckého kraje na pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – závazek financování z rozpočtu Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1608/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 271/17 – úprava kapitol 914 04 – Působnosti, 917 04 – Transfery a 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem Gymnáziu Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace na „Pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce“, navýšení Stipendijního programu Libereckého kraje a alokace peněžních prostředků na reprezentační oblečení účastníků Her zimní olympiády dětí a mládeže
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1609/17/RK

Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 – 2021
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1610/17/RK

Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1611/17/RK

Poskytnutí dotace Horské službě ČR, o.p.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1612/17/RK

Poskytnutí investiční dotace městu Český Dub na projekt „Kryté stání v objektu č.p. 14 v ul. Boženy Němcové v Českém Dubu“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1613/17/RK

Rozpočtové opatření č. 260/17 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví a kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ke stabilizaci vybraných nelékařských pracovníků ve směnném provozu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1614/17/RK

Rozpočtové opatření č. 272/17 – Navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odbor zdravotnictví - účelová dotace ze státního rozpočtu – likvidace nepoužitelných léčiv
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1615/17/RK

Návrh zástupců Libereckého kraje do výběrové komise na pozici generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec, a. s. a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a. s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1616/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 259/17 - převod finančních prostředků z kapitoly 914 02 Působnosti – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů do kapitoly 917 02 Transfery - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace Okresní hospodářské komoře v Jablonci nad Nisou
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1617/17/RK

Ukončení přípravy projektu „Informační systémy pro správu a evidenci dopravní infrastruktury – ePasport“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1618/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 266/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1619/17/RK

Vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1620/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/17 – zapojení přijaté zálohy dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“, přijatých vratek z regionální rady a dotací přijatých z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 – Spolufinancování EU
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1621/17/RK

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické“ – Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1622/17/RK

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“ – Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1623/17/RK

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“ – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1624/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1625/17/RK

Rozpočtové opatření č. 270/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – přesun financí na projekty „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny SŠ a MŠ, Liberec Na Bojišti 15“ a „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1626/17/RK

Projekty „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“ a „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“ – závazky spolufinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1627/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje - studie proveditelnosti“¨
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1628/17/RK

Poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na „Záchranný archeologický výzkum pro akci Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ v rámci kapitoly 912 07 Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1629/17/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/17 – navýšení příjmů rozpočtu kraje a navýšení výdajů kapitoly 912 07 – účelové příspěvky příspěvkových organizací odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu včetně stanovení výše nařízeného odvodu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1630/17/RK

Rozpočtové opatření č. 269/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1631/17/RK

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch – prodloužení termínu realizace projektu, změna závazných parametrů projektu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1632/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 265/17 – úprava kapitoly 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1633/17/RK

Souhlas s převodem vlastnictví investičního majetku Města Žandov do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1634/17/RK

Školní statek Frýdlant, s.r.o. – změna Zakladatelské listiny společnosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1635/17/RK

Školní statek Frýdlant, s.r.o. – účast v projektu „Technologie Školní statek“, předfinancování projektu z rozpočtu Libereckého kraje 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1636/17/RK

Spoluúčast Libereckého kraje v integrovaném projektu LIFE „Implementace programů zlepšování kvality ovzduší v ČR“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1637/17/RK

Majetkoprávní operace – záměr pronájmu čestného dvora a galerie v areálu Státního zámku Sychrov pro konání 15. krajských dožínkových slavností
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1638/17/RK

Majetkoprávní operace – nájem<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Benešov u Semil</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1639/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny a budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1640/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny a budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1641/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1642/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1643/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1644/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1645/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1646/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1647/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1648/17/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1649/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1650/17/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu - „Rekonstrukce budov – rekonstrukce koupelny a sociálního zařízení pro uživatele a zaměstnance CDS, 2. patro, Jedličkův ústav Liberec, p.o.“ (CDS - centrum denních služeb) - informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1651/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektových žádostí do IROP 1.1 – tři silnice“ (Stráž pod Ralskem, Kryštofovo údolí – Křížany, Jilemnice)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1652/17/RK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horní Prysk a k.ú. Polevsko (FAMA 2017/05/035)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1653/17/RK

Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ – jmenování nové komise pro otevírání obálek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1654/17/RK

Majetkoprávní operace – koupě<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Tanvald (FAMA 2017/07/002)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Slaná (FAMA 201/07/048)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1655/17/RK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Žďár v Podbezdězí (FAMA 2017/06/041)</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>budoucí kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1656/17/RK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Košťálov</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>smlouva o bezúplatném převodu</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1657/17/RK

Majetkoprávní operace – přijetí daru<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Tachov u Doks</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1658/17/RK

Majetkoprávní operace – darování<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Brniště</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1659/17/RK

Majetkoprávní operace – prodej<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Harrachov</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1660/17/RK

Majetkoprávní operace – zrušení části usnesení č. 1052/17/RK v bodě 2. a), b)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1661/17/RK

Souhlas s umístěním sídla Sdružení obcí Libereckého kraje, v budově „E“ v k.ú. Liberec
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1662/17/RK

Majetkoprávní operace – smlouva o právu k provedení stavby v k.ú. Jablonec nad Nisou
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1663/17/RK

Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td></td><td>v k.ú. Semily (FAMA 2017/08/032)</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>v k.ú. Turnov (FAMA 2017/08/041)</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>v k.ú. Semily (FAMA 2017/08/046)</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1664/17/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka a realizace interiéru nové stálé expozice Pro horolezce neexistují hranice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1665/17/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1666/17/RK

Zapojení rychlíků dopravce České dráhy, a.s. do IDOL – Smlouva o vstupu do IDOL a o provozu IDOL č. OLP/3010/2017; Dohoda o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje – IDOL č. OLP/3011/2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1667/17/RK

Dodatek č. 1 k Dohodě o společném zadávacím řízení pro Východosaskou síť II (OSN II) č. OLP/829/2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1668/17/RK

Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/3023/2017 – AAH Czech s.r.o
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1669/17/RK

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje – navýšení finančních prostředků
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1670/17/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova dopravního značení cyklotrasy KČT 17 Greenway Jizera“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1671/17/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 262/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů kapitoly 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; navýšení nespecifikované rezervy akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1672/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1673/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1674/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – silnice II/270 Mimoň a propust na silnici III/26836 Cvikov“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1675/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1676/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28610 Bradlecká Lhota - Kyje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1677/17/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28727 Jenišovice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1678/17/RK

Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR \"Podpora koordinátorů pro romské záležitosti na rok 2018\"</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. a 14. zasedání rady kraje a na 21. a 22. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1679/17/RK

Příprava 8. zasedání zastupitelstva kraje dne 26. 9. 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1680/17/RK

Sdělení zadavatele k Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 24. 8. 2017 v rámci veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II. – oblast Východ“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1681/17/RK

Doplnění Vyjádření k Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – dobrovolného oznámení o záměru uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“ a postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení
Stáhnout