Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

13. mimořádné zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

925/17/mRK Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému pro veřejnou zakázku „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby – DNS“
926/17/mRK Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému pro veřejnou zakázku „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby – DNS“
927/17/mRK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák) – oprava vyztuženého svahu SO 251“
928/17/mRK Rozpočtové opatření č. 164/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
929/17/mRK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Západ“
930/17/mRK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast Východ“
931/17/mRK Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro desetileté období (VZ 10 II) – rozdělení oblastí – revokace