Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

12. mimořádné zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1292/18/mRK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – diagnostické zařízení“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1293/18/mRK

Veřejná zakázka „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o. – lesnická technika“ – část 1: Vyvážecí souprava – nové rozhodnutí o námitkách
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1294/18/mRK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o. – lesnická technika“ – část 1 Vyvážecí souprava
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1295/18/mRK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů“ - část 2 Nábytek volný
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1296/18/mRK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p.o. – IT - část 2 – Interaktivní tabule (B/02)“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1297/18/mRK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - dílenské vybavení“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1298/18/mRK

Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č. 1238/18/RK v bodě b) – změna znění kupní smlouvy
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1299/18/mRK

Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace (přizvaný odborník s hlasem poradním)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1300/18/mRK

Rozpočtové opatření č. 229/18 – úprava kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – příjem neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj – Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1301/18/mRK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení výpočetní techniky pro pracovníky projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1302/18/mRK

Rozpočtové opatření č. 228/18 – zapojení přijaté dotace ze státního rozpočtu a navýšení kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy týkající se projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1303/18/mRK

Rozhodnutí o Námitkách proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy „D“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1304/18/mRK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – laboratoř“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1305/18/mRK

Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – vstřikovací lis na plasty“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1306/18/mRK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů“ – Část 1 Interiér a expozice
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1307/18/mRK

Nařízení Libereckého kraje o maximálních cenách, tarif integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost od 1. 9. 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1308/18/mRK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 - oblast IV (JABLONECKO)“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1309/18/mRK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 - oblast V (TURNOVSKO – SEMILSKO)“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1310/18/mRK

Veřejná zakázka „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ – dodatek č. 3
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1311/18/mRK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/28726 Odolenovice po křižovatku s III/03527“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1312/18/mRK

Vyřízení petice č. P/1/2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1313/18/mRK

Revokace části usnesení č. 763/18/RK \"Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 149/18 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II\"
Stáhnout