Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

11. mimořádné zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

1160/18/mRK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – interaktivní výukový panel“
1161/18/mRK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - IT“
1162/18/mRK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – výukové panely“
1163/18/mRK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – CNC stroje“
1164/18/mRK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – dílenské a kancelářské vybavení“ - část 2 – Kancelářské vybavení
1165/18/mRK Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2517/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro dobrovolný svazek Cyklostezka Svaté Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou na projekt „Cyklostezka svaté Zdislavy I. etapa Bílý Kostel“
1166/18/mRK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 212/18 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole 912 06 - účelové příspěvky PO, odbor dopravy, snížení výdajů v kapitole 920 06 - účelové kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery, odbor dopravy, podpora cyklodopravy LK
1167/18/mRK Autobusy LK, s r.o. - Analýza potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje formou vnitřního dopravce, dle usnesení č. 40/18/ZK
1168/18/mRK Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – organizační zajištění
1169/18/mRK Konkurz (jmenování členů konkurzní komise) na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace