Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

11. mimořádné zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

913/17/mRK Zpracování konceptu řešení vnitřního dopravce
914/17/mRK Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
915/17/mRK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“
916/17/mRK Rozpočtové opatření č. 152/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
917/17/mRK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák) – oprava vyztuženého svahu SO 251“
918/17/mRK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28115 Troskovice – hranice kraje“
919/17/mRK Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku“
920/17/mRK Rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Východ“
921/17/mRK Rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
922/17/mRK Možnosti dalšího postupu ve věci zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v oblasti Východ po 1. 6. 2017 – krizová situace