Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

11. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 987/18/RK

Kontrola plnění usnesení rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 988/18/RK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 989/18/RK

Vyhodnocení 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 29. 5. 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 990/18/RK

Rozpočtové opatření č. 182/18 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 991/18/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 183/18 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 992/18/RK

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana - Československá obec legionářská, z. s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 993/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 208/2018 – úprava specifických ukazatelů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje spolku K-9 RESCUE CZ
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 994/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 209/2018 – úprava specifických ukazatelů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Vodní a potápěčské záchranné službě
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 995/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 210/18 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 996/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 211/18 – zapojení výtěžku 13. benefičního plesu hejtmana do rozpočtu kraje, navýšení kapitol 917 01 a 914 01, rozhodnutí o poskytnutí finančních darů z tohoto výtěžku
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 997/18/RK

Převod vyřazeného služebního vozidla příspěvkové organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 998/18/RK

Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnankyním u příležitosti řádného odchodu do starobního důchodu a finančního daru zaměstnankyni za 10. bezpříspěvkový odběr krve
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 999/18/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-05/18, Střední škola hospodářská a lesnická, Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant, příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1000/18/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-85/18, Obchodní akademie, náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa, příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1001/18/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-01/18, Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor, příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1002/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 191/18 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 formou dodatků ke smlouvám OLP/979/2018, OLP992/2019, OLP/982/2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1003/18/RK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2019
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1004/18/RK

Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2019, financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb (předfinancování) na rok 2019
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1005/18/RK

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2310/2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1006/18/RK

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2018 -Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1007/18/RK

Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1008/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 192/18 – snížení výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, podpora projektů zaměřených na volnočasové aktivity seniorů
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1009/18/RK

Rozpočtové opatření č. 181/18 - úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1010/18/RK

Rozpočtové opatření č. 190/18 – úprava kapitoly 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací a poskytnutí mimořádných účelových příspěvků vybraným příspěvkovým organizacím
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1011/18/RK

Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1012/18/RK

Souhlas s navýšením počtu pracovníků od 1. 7. 2018 ve 3 příspěvkových organizacích rezortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1013/18/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1014/18/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ v Libereckém kraji“ - části 1 - Liberec – osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1015/18/RK

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ v Libereckém kraji“ - dodatek č. 1 k části 1 – Liberec, části 3 – Frýdlant, části 4 – Jilemnice, Semily a části 5 – Turnov, Železný Brod
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1016/18/RK

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“ - dodatek č. 1 k části 1 – Liberec, Hodkovice nad Mohelkou, části 2 – Liberec, Hodkovice nad Mohelkou a části 8 – Turnov, Železný Brod
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1017/18/RK

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace“ v Libereckém kraji“ - dodatek č. 1 k části 1 – Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Tanvald, části 2 – Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Tanvald, části 3 – Česká Lípa, Nový Bor a části 5 – Jilemnice, Semily, Turnov, Železný Brod
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1018/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Evaluace projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1019/18/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ - Liberec
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1020/18/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 204/18 – Snížení výdajů kapitoly 920 05 Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů v kapitole 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1021/18/RK

Rozpočtové opatření č. 206/18, úprava v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1022/18/RK

Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1023/18/RK

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1024/18/RK

Návrh předpokládaného časového a věcného harmonogramu přípravy Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2019 – 2022 a rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1025/18/RK

Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1026/18/RK

Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje ke květnu 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1027/18/RK

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, za rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1028/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 193/18 - navýšení dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2018 a schválení příslušných dodatků
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1029/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1030/18/RK

Úprava podmínek finančního vypořádání a dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/922/2017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1031/18/RK

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, č. OLP/1806/2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1032/18/RK

Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje, oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1033/18/RK

Rozpočtové opatření č. 203/18 – úprava dílčích ukazatelů v kapitole 923 07 – spolufinancování EU – Muzeum Českého ráje Turnov, poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1034/18/RK

Rozpočtové opatření č. 194/18 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové organizace rezortu kultury památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1035/18/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1036/18/RK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Technické univerzitě v Liberci na projekt FS TUL Racing
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1037/18/RK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace JIZERSKÉ, o.p.s. na projekt Jizerská magistrála 2018/2019
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1038/18/RK

Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1039/18/RK

Žádosti o změnu rozpočtu projektů podpořených z dotačního fondu Libereckého kraje, programů 4.23 – Sportovní akce a 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1040/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1041/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 187/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestiční dotace Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1042/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 198/18 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí neinvestiční účelové dotace Základní umělecké škole v Jablonci nad Nisou na akci Společné představení ZUŠ Libereckého kraje k oslavě 100 let od založení Československa a Nadačnímu fondu Magdaleny Kožené na akci ZUŠ Open
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1043/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 205/18 – úprava kapitol 914 04 – působnosti a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1044/18/RK

Rozpočtové opatření č. 186/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací Základní škole, Liberec, Aloisina výšina, příspěvkové organizaci a Mistrovské škole řemesel a umění, zapsanému ústavu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1045/18/RK

Rozpočtové opatření č. 188/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z Programu Podpory mládeže na krajské úrovni 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1046/18/RK

Rozpočtové opatření č. 189/18 – úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem Gymnáziu Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace na akci „MS v přespolním běhu v Paříži“ a změna termínu akce „Zpracování investičního záměru a pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce včetně souvisejících inženýrských činností“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1047/18/RK

Rozpočtové opatření č. 195/18 – účelová dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1048/18/RK

Rozpočtové opatření č. 197/18 – úprava kapitoly 916 – neinvestiční dotace z MŠMT – finanční prostředky z účelových dotací MŠMT a finanční prostředky z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1049/18/RK

Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1050/18/RK

Změna zápisu Střední zdravotnické školy, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace v rejstříku škol a školských zařízení
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1051/18/RK

Změna zápisu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace v rejstříku škol a školských zařízení
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1052/18/RK

Konkurz (vyhlášení konkurzu a jmenování členů konkurzní komise) na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1053/18/RK

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na projekty Poselství od protinožců – poznávání zajímavých kultur 2018 žadatele SVČ Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace a Koncert Tolerance žadatele Romany art workshop, z.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1054/18/RK

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1055/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna nákladního výtahu\" Střední průmyslovou školou technickou, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1056/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava WC u sportovní haly Podhorská ulice“ Střední školou řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1057/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – nákup materiálu pro dílnu mozaika, vitráž a dílnu vinuté perle„ Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1058/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – nákup vybavení pro dílnu mozaika, vitráž a dílnu vinuté perle„ Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1059/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – nákup materiálu atelier„ Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1060/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení výpočetní techniky pro pracovníky projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ Libereckým krajem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1061/18/RK

Souhlas zřizovatele se zapojením školy do projektu „Místní akční plán vzdělávání Jilemnicko II.“ MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1062/18/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 199/18 - úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond LK odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1063/18/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1064/18/RK

Výroční zpráva “Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel” za rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1065/18/RK

Zmařená investice – projekty „Revitalizace sídlištního školního sportovního areálu a jeho zpřístupnění veřejnosti“, „Rekonstrukce půdní vestavby“, „Rozšíření technického zázemí školy pro rozvoj učebních oborů ve spolupráci s firemním sektorem“, „Rekonstrukce a modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci“ a „Přístavba tělocvičny SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1066/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o. – nábytek“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1067/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 201/18 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1068/18/RK

Smlouva o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1069/18/RK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1070/18/RK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1071/18/RK

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. Října“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1072/18/RK

Aktualizace Krajské přílohy k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3) za Liberecký kraj
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1073/18/RK

Vyhlášení programu č. 2. 2 – Regionální inovační program v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1074/18/RK

Žádost o změnu projektu „Mateřské centrum Krteček 2018“ příjemce Centrum Generace, o.p.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1075/18/RK

Zpráva o ukončení realizace projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1076/18/RK

Rozpočtové opatření č. 207/18 - úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1077/18/RK

Majetkoprávní operace – koupě<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1078/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky “Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci - RFID technologie - ochrana, zabezpečení a zpřístupnění knihovních fondů uložených ve volných výběrech“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1079/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – lesnická technika“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1080/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy – Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1081/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a tělocvičny – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1082/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce dvora a fasády – Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Tkalcovská 460“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1083/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky “COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – IT II.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1084/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci - zařízení a vybavení studoven“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1085/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – dílenské vybavení“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1086/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o. – dílenské vybavení“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1087/18/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování investičních záměrů pro lokality Nová Ves u Chrastavy, Vratislavice nad Nisou I, Vratislavice nad Nisou II“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1088/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – IT“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1089/18/RK

Zahájení výběrového veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – jazyková učebna“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1090/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – robotický modul“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1091/18/RK

Veřejná zakázka „Výměna dvou osobních výtahů a jednoho evakuačního na SOŠ a SOU Česká Lípa“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1092/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci – stavební část II“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1093/18/RK

Majetkoprávní operace – koupě<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/063)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/036)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/037)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>4.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/077)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>5.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Janovice v Podještědí (FAMA 2018/03/002)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>6.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Antonínov (FAMA 2018/03/091)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>7.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Antonínov (FAMA 2018/03/081)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1094/18/RK

Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK TECHNICKÉ - OA, HŠ A SOŠ TURNOV, P. O. – 3D TISKÁRNY“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1095/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9. Května – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1096/18/RK

Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1097/18/RK

Majetkoprávní operace – prodej<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>nemovitých věcí v k.ú. Mšeno nad Nisou</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1098/18/RK

Majetkoprávní operace – prodeje<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Raspenava</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Ploužnice pod Táborem</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1099/18/RK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Benešov u Semil</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>budoucí kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Česká Lípa</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>budoucí kupní smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Roztoky u Jilemnice</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>budoucí kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1100/18/RK

Majetkoprávní operace – darování<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Nový Bor</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Arnultovice u Nového Boru</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Brniště</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1101/18/RK

Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemku v k.ú. Semily
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1102/18/RK

Majetkoprávní operace – schválení kupní smlouvy na koupi pozemku v k.ú. Daliměřice u Turnova (do ZK jiný název – Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Daliměřice)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1103/18/RK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dolní Libchava
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1104/18/RK

Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje pozemku v k.ú. Desná I
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1105/18/RK

Majetkoprávní operace – budoucí koupě<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Roztoky u Semil (FAMA 2018/04/077)</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>budoucí kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1106/18/RK

Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td></td><td>Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td>Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>5.</td><td></td><td>Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>6.</td><td></td><td>Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>7.</td><td></td><td>Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>8.</td><td></td><td>Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>9.</td><td></td><td>Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>10.</td><td></td><td>Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>11.</td><td></td><td>Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>12.</td><td></td><td>Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>13.</td><td></td><td>Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>14.</td><td></td><td>Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>15.</td><td></td><td>Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace</td></tr><tr><td>16.</td><td></td><td>Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1107/18/RK

Veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy „D“ - prodloužení termínu podání nabídek“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1108/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. - stavební práce“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1109/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p.o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1110/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p.o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1111/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. “ - Dílenské vybavení pro jednostopá vozidla“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1112/18/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy Tanvaldská – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1113/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy Tanvaldská – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1114/18/RK

Zpráva o činnosti Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1115/18/RK

Žádost Sdružení Českého autosportu ve věci osvobození od poplatku za užívání krajských komunikací
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1116/18/RK

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – Obec Šimonovice
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1117/18/RK

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje – navýšení finančních prostředků – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2363/2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1118/18/RK

Rozpočtové opatření č. 196/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1119/18/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 202/18 – snížení výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; Dodatek č. 15 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1120/18/RK

Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok 2018 - Polevsko
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1121/18/RK

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 č. OLP/5022/2016 - DSOJ – nové znění
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1122/18/RK

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě č. OLP/1813/2009 – České dráhy, a.s. „Jizerskohorské železnice“ – nové znění
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1123/18/RK

Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady společnosti KORID LK, spol. s r.o., - schválení řádné účetní závěrky
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1124/18/RK

Nařízení Libereckého kraje o maximálních cenách, tarif integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost od 1. 9. 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1125/18/RK

Veřejná zakázka „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ – dodatek č. 2
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1126/18/RK

Aplikace GDPR v systému OPUSCARD/IDOL - změna vydavatele elektronických peněžních prostředků
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1127/18/RK

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2520/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město Stráž pod Ralskem na projekt „Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem – Pláž – projekt ke stavebnímu povolení“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1128/18/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1129/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/32546 Horka u Staré Paky, etapa II“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1130/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/263 Žandov - hranice kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1131/18/RK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev.č. 26833-1 Srní u České Lípy“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1132/18/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/26836 Cvikov, část Lindava, propustnost u nábřežní zdi u čp. 164“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1133/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28725 Frýdštejn - Voděrady - Ondříkovice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1134/18/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice“ – dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1135/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/25932 Ždírec – Blatce – hranice kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1136/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28711 Pulečný - Klíčnov“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1137/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice Podlesí – Novosedlo (vyřazená)“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1138/18/RK

Veřejná zakázka „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ – změna zadávací dokumentace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1139/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice III/32546 Horka u Staré Paky, etapa II“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1140/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Frýdštejn, Starý Dub, protismyky Liberecko“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1141/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Českolipsko B“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1142/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 200/18 - úprava kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1143/18/RK

Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje<table class=\"usnpodbody\"><tr><td></td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. a 10. zasedání rady kraje a na 9. a 10. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1144/18/RK

Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1145/18/RK

Příprava 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 26. 6. 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1146/18/RK

Veřejná zakázka „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce“ informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1147/18/RK

Veřejná zakázka „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení“ informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1148/18/RK

Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Rekonstrukce dvora a fasády - Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Tkalcovská 460“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1149/18/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/01023 Harrachov“ - dodatek č. 1
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1150/18/RK

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Západ č. OLP/1696/2017 – informace o termínu platnosti jízdních řádů 2018/2019
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1151/18/RK

Veřejná zakázka „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci - mediální tabule“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1152/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2702 od I/9 do obce Chlum“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1153/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/278 Starý Dub - Český Dub“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1154/18/RK

Vyřízení petice č. P/2/2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1155/18/RK

Vyřízení petice č. P/3/2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1156/18/RK

Vyjádření k žádosti MUDr. Anny Kuříkové a MUDr. Evy Krejčové o zápis základní školy, jejíž činnost má vykonávat Základní škola Na horu v Jilemnici, do rejstříku škol a školských zařízení
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1157/18/RK

Zahraniční pracovní cesta č. 52/2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1158/18/RK

Rozhodnutí o Námitkách proti postupu zadavatele, který směřuje k přijetí daru 200 ks akcií společnosti ČSAD Liberec, a.s. v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1159/18/RK

Vyjádření k obsahu Podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední - rozhodnutí o účasti Libereckého kraje v již založené právnické osobě ČSAD Liberec, a.s.
Stáhnout