Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

1. mimořádné zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 81/18/mRK

Záměr rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2017 do rozpočtu kraje 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 82/18/mRK

Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018 – 2020
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 83/18/mRK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 84/18/mRK

Založení vnitřního dopravce Libereckého kraje formou obchodní korporace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 85/18/mRK

Rozhodnutí o dalším postupu ve věci sporu Libereckého kraje se společností AWG invest, a.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 86/18/mRK

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“ – SUPŠS Kamenický Šenov, p. o. – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky projektu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 87/18/mRK

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 5. 1. 2018 v rámci veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II. – oblast Východ“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 88/18/mRK

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. 1. 2018 ve věci „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 89/18/mRK

Žádost Libereckého kraje vůči Řídícímu výboru Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou ohledně zachování předpokládané finanční alokace pro projekt „Řešení parkování ve vybraných exponovaných lokalitách města“.
Stáhnout