Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

1. mimořádné zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

81/18/mRK Záměr rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2017 do rozpočtu kraje 2018
82/18/mRK Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018 – 2020
83/18/mRK Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.
84/18/mRK Založení vnitřního dopravce Libereckého kraje formou obchodní korporace
85/18/mRK Rozhodnutí o dalším postupu ve věci sporu Libereckého kraje se společností AWG invest, a.s.
86/18/mRK Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“ – SUPŠS Kamenický Šenov, p. o. – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky projektu
87/18/mRK Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 5. 1. 2018 v rámci veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II. – oblast Východ“
88/18/mRK Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. 1. 2018 ve věci „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“
89/18/mRK Žádost Libereckého kraje vůči Řídícímu výboru Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou ohledně zachování předpokládané finanční alokace pro projekt „Řešení parkování ve vybraných exponovaných lokalitách města“.