Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

1. mimořádné zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

143/V/16/mRK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 388/16 – snížení očekávaných příjmů kraje ze Státního fondu životního prostředí, snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, odbor ekonomický
144/V/16/mRK Žádost o změnu termínu realizace projektu s registračním číslem 0134 v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
145/V/16/mRK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 390/16 – snížení příjmů kraje a výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
146/V/16/mRK Veřejná zakázka „Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“ - rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky