Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

1. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1/18/RK

Kontrola plnění usnesení rady kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2/18/RK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 3/18/RK

Vyhodnocení 11. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 19. 12. 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 4/18/RK

Prevence kriminality, krajské projekty – žádost o dotace z Programu prevence kriminality ministerstva vnitra 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 5/18/RK

Rozpočtové opatření č. 11/18 – rozhodnutí o poskytnutí darů pro první novorozence v Libereckém kraji v roce 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 6/18/RK

Rozpočtové opatření č. 15/18, alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení kapitoly 926 01 – Dotační fond odboru kancelář hejtmana
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 7/18/RK

Rozpočtové opatření č. 16/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení kapitoly 931 01 – Krizový fond, odboru kanceláře hejtmana
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 8/18/RK

Vyhlášení Programu č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, Programu č. 1.2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje resortu kanceláře hejtmana a Programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 9/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 17/18 – úprava specifických ukazatelů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 10/18/RK

Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 2017/24379, OLP/3919/2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 11/18/RK

Rozpočtové opatření č. 18/18 – dotace na volbu prezidenta České republiky
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 12/18/RK

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2018 k prokázání neexistence střetu zájmů u veřejných zakázek spolufinancovaných z IROP
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 13/18/RK

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2018 k systému přípravy a realizace projektů a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 14/18/RK

Rozpis rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 15/18/RK

Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stravného včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 16/18/RK

Písemná informace<table class=\"usnpodbody\"><tr><td></td><td></td><td>Informace o provedených úpravách rozpočtu kraje v závěru roku 2017</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 17/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/18 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 18/18/RK

Rozpočtové opatření č. 7/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 a navýšení výdajové kapitoly 923 05 - Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002733)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 19/18/RK

Rozpočtové opatření č. 8/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 a navýšení výdajové kapitoly 923 05 - Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 20/18/RK

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku v projektu „Města a inkluzivní strategie“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 21/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“ část 3 - Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby se zdravotním postižením a část 5 - Česká Lípa, Nový Bor – osoby se zdravotním postižením
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 22/18/RK

Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní síti – Plná moc – Mgr. Pavel Svoboda
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 23/18/RK

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 24/18/RK

Rozpočtové opatření č. 9/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 - navýšení výdajů kapitoly 912 09 Účelové příspěvky PO a 917 09 - Transfery odbor zdravotnictví
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 25/18/RK

Poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci na akci „Nákup polohovacích lůžek a příslušenství“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 26/18/RK

Rozpočtové opatření č. 10/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení kapitoly 926 09 – Dotační fond, odbor zdravotnictví
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 27/18/RK

Protokol o kontrole č. j. OK-155/17, Pedagogicko-psychologická poradna, Smetanova 4265/66, 466 01 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 28/18/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 29/18/RK

Vyhlášení soutěže „Kniha roku Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 30/18/RK

Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu na rok 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 31/18/RK

Rozpočtové opatření č. 6/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 do kapitoly 926 06 – Dotační fond, odbor dopravy; vyhlášení programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 – Podpora projektové přípravy v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory DOPRAVA
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 32/18/RK

Účetní závěrka společnosti Silnice LK a.s., za období hospodářského roku 2016/2017, rozdělení zisku společnosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 33/18/RK

Rozpočtové opatření č. 14/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 34/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/292 Semily“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 35/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 292-001 přes Mlýnský potok“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 36/18/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2915 Horní Řasnice - Jindřichovice pod Smrkem“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 37/18/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/32546 Horka u Staré Paky, od křiž s I/16 po hranici kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 38/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29047 Desná (protržená přehrada), rekonstrukce silnice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 39/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29013 a III/29015 Raspenava - Ludvíkov pod Smrkem“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 40/18/RK

Žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s., o splátkový kalendář na sankci uloženou za porušení smluvních povinností – maximální stáří vozidel – září 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 41/18/RK

Žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s., o splátkový kalendář na sankci uloženou za porušení smluvních povinností – maximální stáří vozidel – říjen 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 42/18/RK

Projekt – „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Lada“ – závazek spolufinancování
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 43/18/RK

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/798/2014 k projektu „Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 44/18/RK

Rozpočtové opatření č. 13/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 do kapitoly 914 02 - Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 917 02 - Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 926 02 - Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a do kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 45/18/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 19/18 - převod finančních prostředků z kapitoly 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů do kapitoly 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, zapojení očekávaných příjmů do rozpočtu kraje – Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu a Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – financování podnikatelského inkubátoru v roce 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 46/18/RK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport – podmínky a vyhlášení programů 4.23 Sportovní akce a 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 47/18/RK

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – podmínky a vyhlášení programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v roce 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 48/18/RK

Žádosti sportovních subjektů o zařazení dalších sportů do programu Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 49/18/RK

Rozpočtové opatření č. 12/18 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 a úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 50/18/RK

Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 51/18/RK

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu subjektům pověřeným organizací okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v roce 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 52/18/RK

Rozhodnutí o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Gymnáziu Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, na realizaci ústředního kola Fyzikální olympiády 2018 včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 53/18/RK

Vyhlášení soutěže na logo Her IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 54/18/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení výdajů v kapitole 926 08 - Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství; rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.3 Podpora včelařství pro rok 2017
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 55/18/RK

Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 56/18/RK

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace Potravinové bance Libereckého kraje, z.s., v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 57/18/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 - navýšení výdajů v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 58/18/RK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení výdajů a úprava kapitol odboru životního prostředí a zemědělství: 932 08 – Fond ochrany vod, 934 08 – Lesnický fond
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 59/18/RK

Rozpočtové opatření č. 4/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 - navýšení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 60/18/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 61/18/RK

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p. o.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 62/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Výměna oken na objektu Gymnázia Jablonec nad Nisou, U Balvanu“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 63/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Výměna oken na objektu Gymnázia Jablonec nad Nisou, U Balvanu“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 64/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Oprava a rekonstrukce fasády včetně zateplení dvorní části objektu VOŠMO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 65/18/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Oprava a rekonstrukce fasády včetně zateplení dvorní části objektu VOŠMO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 66/18/RK

Veřejná zakázka „COV LK technické - OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – 3D měřící stroje“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 67/18/RK

Veřejná zakázka malého rozsahu - „Výměna oken na objektu Gymnázia Jablonec nad Nisou, U Balvanu“ - informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 68/18/RK

Majetkoprávní operace – darování<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Kunratice u Cvikova</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Svojkov</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr><tr><td>3.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Hejnice</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 69/18/RK

Majetkoprávní operace – koupě<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Studenec u Horek (FAMA 2017/11/064)</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 70/18/RK

Majetkoprávní operace – koupě<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemků v k.ú. Zálesní Lhota (FAMA 2017/11/024)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Zálesní Lhota (FAMA 2017/11/027)</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 71/18/RK

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Janov nad Nisou a v k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>smlouva o bezúplatném převodu</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 72/18/RK

Majetkoprávní operace – přijetí daru<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku v k.ú. Česká Lípa</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 73/18/RK

Majetkoprávní operace – prodej<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>1.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Polevsko</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr><tr><td>2.</td><td>a)</td><td>pozemku v k.ú. Chlum u Dubé</td></tr><tr><td></td><td>b)</td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 74/18/RK

Majetkoprávní operace – darování<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemků v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>darovací smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 75/18/RK

Majetkoprávní operace – prodej<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>pozemku a distribučního zařízení v k.ú. Kamenický Šenov</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>kupní smlouva</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 76/18/RK

Majetkoprávní operace – záměr pronájmu nebytových prostor v budově „D“ v k.ú. Liberec
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 77/18/RK

Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje<table class=\"usnpodbody\"><tr><td>a)</td><td></td><td>Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 5. – 30. 11. 2017</td></tr><tr><td>b)</td><td></td><td>Statistické výkazy v Libereckém kraji – mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní kluby, stav k 30. 9. 2017 a 31. 10. 2017</td></tr><tr><td>c)</td><td></td><td>Statistické výkazy v Libereckém kraji – střední školy, stav k 30. 9. 2017</td></tr><tr><td>d)</td><td></td><td>Statistické výkazy v Libereckém kraji – zařízení pro výkon ústavní - ochranné výchovy, o středisku volného času a školském ubytovacím zařízení, stav k 31. 10. 2017</td></tr><tr><td>e)</td><td></td><td>Statistické výkazy v Libereckém kraji – pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra, stav k 30. 9. 2017</td></tr><tr><td>f)</td><td></td><td>Přehled veřejných zakázek projednaných na 21. a 22. zasedání rady kraje a na 29., 30. a 31. mimořádném zasedání rady kraje</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 78/18/RK

Veřejná zakázka „COV LK technické - OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 79/18/RK

Příprava 1. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 30. 1. 2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 80/18/RK

Dohoda o přistoupení k rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č.018148
Stáhnout