Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj

Usnesení RK 2016-2018

1. zasedání Rady kraje (na seznam zasedání)

seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 1/V/16/RK

Schválení Jednacího řádu Rady Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 2/V/16/RK

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 – průběh přípravy
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 3/V/16/RK

Služební platební karty pro uvolněné členy zastupitelstva - členy Rady Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 4/V/16/RK

Přidělení služebních vozidel členům Rady Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 5/V/16/RK

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace centrály kamerového systému na Krajském úřadu Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 6/V/16/RK

Poskytnutí finančních odměn a věcných darů ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnancům u příležitosti životního jubilea
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 7/V/16/RK

Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 8/V/16/RK

Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 9/V/16/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 10/V/16/RK

Úprava finančních dokumentů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 11/V/16/RK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace k individuálnímu projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 12/V/16/RK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2880/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Rekonstrukce výjezdové základny Rokytnice“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 13/V/16/RK

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 14/V/16/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 367/16 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové organizace a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí finančního a věcného daru Statutárnímu městu Liberec
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 15/V/16/RK

Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017 v Jihomoravském kraji
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 16/V/16/RK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1622/2016 o poskytnutí účelové dotace Tělovýchovné jednotě Doksy na projekt EURO HRY DOKSY 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 17/V/16/RK

Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2804/2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 18/V/16/RK

Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 19/V/16/RK

Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 20/V/16/RK

Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku vybraným příspěvkovým organizacím resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 21/V/16/RK

Rozpočtové opatření č. 368/16 - úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí neinvestiční účelové dotace Základní škole, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 22/V/16/RK

Rozpočtové opatření č. 384/16 – účelová dotace z rozvojového programu MŠMT ČR – Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence základních škol 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 23/V/16/RK

Písemná informace<table class=\"usnpodbody\"><tr><td></td><td></td><td>Informace o stavu zaměstnanosti – 10/2016</td></tr></table>
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 24/V/16/RK

Rozpočtové opatření č. 369/16 – rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 25/V/16/RK

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje – části I. – III.“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 26/V/16/RK

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Revitalizace stromořadí – Světlá pod Ještědem“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 27/V/16/RK

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje: Část 4 – Pasecká alej – Buďárka“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 28/V/16/RK

Žádost o změnu v projektu „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“ příjemce obec Nový Oldřichov
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 29/V/16/RK

Žádost o změnu v projektu „Výměna lamp veřejného osvětlení v Chlumu za ekologické a úsporné LED lampy“ příjemce obec Chlum
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 30/V/16/RK

Aktualizace složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 31/V/16/RK

Nominace zástupců Libereckého kraje do Monitorovacích výborů programů přeshraniční spolupráce 2014 - 2020
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 32/V/16/RK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4930/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje městu Dubá
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 33/V/16/RK

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – JŘ 2016/2017 - OSNADO spol. s r. o.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 34/V/16/RK

Schválení zveřejnění záměru přímého uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících – období JŘ 2017/2018
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 35/V/16/RK

Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – obce nadstandard – Město Frýdlant
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 36/V/16/RK

Tarif integrovaného dopravního systému IDOL – platnost od 11. 12. 2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 37/V/16/RK

Souhlas zřizovatele s vyřazením nepotřebného movitého majetku Libereckého kraje ve správě KSS LK – 1/16 – převod, likvidace
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 38/V/16/RK

Dlouhodobý pronájem a prodej nemovitostí v prostoru Ralsko – Hradčany pro Valeo Autoklimatizace k.s.
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 39/V/16/RK

Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 40/V/16/RK

Záměr darování nemovitostí v k.ú. Liberec (V-klub)
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 41/V/16/RK

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk vizitek pro členy Rady Libereckého kraje“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 42/V/16/RK

Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhů novely zákona o rozpočtovém určení daní a novely zákona o evidenci tržeb v PSP ČR
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 43/V/16/RK

Zahraniční pracovní cesta č. 116/2016
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 44/V/16/RK

Silnice III/2923 Chuchelna – dodatek č. 4
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 45/V/16/RK

Zahájení zadávací řízení veřejné zakázky „Pořízení notebooků pro zastupitele“
Stáhnout
seznam usnesení tohoto zasedání | nahoru

Usnesení č. 46/V/16/RK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 380/2016, kterým se snižuje kapitola 920 12 – Kapitálové výdaje odboru informatiky a navyšuje kapitola 914 12 - působnosti odboru informatiky
Stáhnout