Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj

Předchozí volební období

Základní informace o radě

Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti je rada odpovědná zastupitelstvu kraje. Rada Libereckého kraje má 9 členů. Radu tvoří hejtman, náměstci hejtmana a další členové rady. Členy rady volí, případně z funkce odvolává, zastupitelstvo. Rada se schází k jednání podle plánu činnosti, zpravidla jedenkrát za dva týdny. Zasedání rady jsou neveřejná.