Počasí Dnes °C
Liberecký kraj
Úvodní stránka > Liberecký kraj > Zastupitelstvo > Zasedání zastupitelstva > 29. 11. 2016 - Návrh programu 01. jednání zastupitelstva (2016)

29. 11. 2016 - Návrh programu 01. jednání zastupitelstva (2016)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, určení zapisovatelky

2.

24/V/16/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

25/V/16/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

26/V/16/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

27/V/16/ZK

Volba členů Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

7.

28/V/16/ZK

Volba členů Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

8.

29/V/16/ZK

Volba členů Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

9.

30/V/16/ZK

Volba členů Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

10.

31/V/16/ZK

Volba členů Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

11.

32/V/16/ZK

Volba členů Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

12.

33/V/16/ZK

Volba členů Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

13.

34/V/16/ZK

Volba členů Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

14.

35/V/16/ZK

Volba členů Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

15.

36/V/16/ZK

Volba členů Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

16.

37/V/16/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2198/2016 s Obcí Zdislava – prodloužení termínu realizace pořízení dopravního automobilu

Martin Půta

1. 016_P01_Zadost_Zdislava
2. 016_P02_dodatek_1_smlouvy_OLP_2198_2016
3. 016_P03_Puvodni_smlouva_Zdislava_2198

17.

38/V/16/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/1129/2016 s Městem Rokytnice n. J. – prodloužení termínu realizace pořízení nové CAS

Martin Půta

1. 017_P01_Zadost_Rokytnice
2. 017_P02_dodatek_1_smlouvy_2016
3. 017_P03_Puvodni_sml_Rokytnice_1129

18.

39/V/16/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/1085/2016 s Obcí Jindřichovice p. S. – prodloužení termínu realizace rekonstrukce střechy požární zbrojnice.

Martin Půta

1. 018_P01_Zadost_Jindrichovice
2. 018_P02_dodatek_1_sml_1085_2016
3. 018_P03_Puvodni_sml_Jindrichovice_1085

19.

40/V/16/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2178/2016 s Městem Mimoň – prodloužení termínu realizace pořízení dopravního automobilu

Martin Půta

1. 019_P01_Zadost_Mimon
2. 019_P02_dodatek_1_sml_2178_2016
3. 019_P03_Puvodni_sml_Mimon_2178

20.

41/V/16/ZK

Poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, p.o.

Martin Půta

1. 020_P01_Zadost_ZZS
2. 020_P02_vypis_BR
3. 020_P03_smlouva_Dotace_ZZS

21.

42/V/16/ZK

Poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Obci Paseky nad Jizerou

Martin Půta

1. 021_P01_Zadost_Paseky_n_J
2. 021_P02_Zadost_Paseky_n_J_posudek
3. 021_P03_vypis_BR
4. 021_P04_sml_Dotace_Paseky_n_J

22.

43/V/16/ZK

Majetkoprávní operace – koupě: pozemku v k.ú. Harrachov

Marek Pieter
Martin Půta

1. 022_P01_snimky_Harrachov

23.

44/V/16/ZK

Schválení prohlášení o akceptaci nové výměry u prodávaného pozemku v k.ú. Jítrava

Marek Pieter
Martin Půta

1. 023_P01_vyzva_KP_Liberec

24.

45/V/16/ZK

Souhlas se záměrem demolice objektů ve správě zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace

Lenka Kadlecová
Martin Půta

1. 024_P01_Katastralni_mapa
2. 024_P02_Fotodokumentace_stavajicich_objektu
3. 024_P03_Zakres_do_katastralni_mapy_vystavba

25.

46/V/16/ZK

Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje 2016 Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Smědá – řeka nás spojuje“

Josef Jadrný
Martin Půta

1. 025_P01_StrevlikNFV_zadost
2. 025_P02_StrevlikNFV_oznameni
3. 025_P03_StrevlikNFV_fond
4. 025_P04_StrevlikNFV_smlouva_DMM

26.

47/V/16/ZK

Žádost o změnu projektu „Stavební úpravy ve školských zařízeních v MR ČESKÝ RÁJ“ příjemce MIKROREGION ČESKÝ RÁJ

Vít Příkaský
Martin Půta

1. 026_P01_Zadost_o_zmenu_MR_Cesky_raj

27.

48/V/16/ZK

Žádost o změnu v projektu „Opravy místních komunikací v Poniklé“ a v projektu „Obecní uši dokořán“ příjemce obec Poniklá

Vít Příkaský
Martin Půta

1. 027_P01_Zadost_o_zmenu_Ponikla
2. 027_P02_Zadost_o_zmenu_Ponikla_MA21

28.

49/V/16/ZK

Dodatky č. 1 ke smlouvám č. OLP/1890/2016 a OLP/4553/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje městysu Libštát

Vít Příkaský
Martin Půta

1. 028_P01_Zadost_Libstat
2. 028_P02_dodatek_c_1_k_OLP_1890_2016
3. 028_P03_dodatek_c_1_k_OLP_4553_2016

29.

50/V/16/ZK

Žádost o změnu v projektu „Optimalizace chlazení obalového skla na odstávkové desce“ příjemce T&T, Turnov s.r.o.

Vít Příkaský
Martin Půta

1. 029_P01_zadost_TaT

30.

51/V/16/ZK

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Sdružení TULIPAN

Vít Příkaský
Martin Půta

1. 030_P01_Zadost_prominuti
2. 030_P02_Zasady_odvody_a_penale_PRK_2015

31.

52/V/16/ZK

Žádost o změnu v projektu „Oprava mostu“ příjemce obec Všelibice

Vít Příkaský
Martin Půta

1. 031_P01_Zadost_Vselibice

32.

53/V/16/ZK

Projekt „Významné aleje Libereckého kraje – 2. etapa: Ošetření aleje Albrechtice – Vítkov“ – závazek spolufinancování

Vít Příkaský
Martin Půta

33.

54/V/16/ZK

Projekt „Významné aleje Libereckého kraje – 2. etapa: Ošetření aleje Kamenický Šenov – Slunečná“ – závazek spolufinancování

Vít Příkaský
Martin Půta

34.

55/V/16/ZK

Projekt „Významné aleje Libereckého kraje – 2. etapa: Ošetření lipové aleje v Malé Skále“ – závazek spolufinancování

Vít Příkaský
Martin Půta

35.

56/V/16/ZK

Žádost o změnu termínu realizace projektu v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Vít Příkaský
Martin Půta

2. 035_P01_zadost

36.

57/V/16/ZK

Poskytnutí věcného daru Novému Městu pod Smrkem

Alena Losová
Martin Půta

1. 036_P01_darovaci_smlouva_Nove_Mesto_pod_Smrkem_(21
2. 036_P02_darovaci_smlouva_seznam_(2124241)

37.

58/V/16/ZK

Prominutí:

Alena Losová
Martin Půta

1. 037_P01_zadost_FC_Novy_Bor_(2124241)
2. 037_P02_zadost_FK_Mseno_JBC_(2124241)

1.

odvodu za porušení rozpočtové kázně – FC (Fotbalový klub) Nový Bor, o.s.

2.

penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – FK (Fotbalový klub) Jiskra Mšeno - Jablonec n. N., z.s.

38.

59/V/16/ZK

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“

Vladimír Mastník
Martin Půta

1. 038_P01_Protokol_HK1_scan_podepsane
2. 038_P02_Protokol_HK2_scan_podepsane
3. 038_P03_Stanovisko_k_duvodum_zruseni_HVH

39.

60/V/16/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací
Martin Půta

a)

Úpravy rozpočtu přijaté radou kraje v období od 7. 9. 2016 do 15. 11. 2016

Marek Pieter
Martin Půta

1. 039_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_7.9.2016_do_1

b)

Informace o stavu zaměstnanosti – 8/2016

Alena Losová
Martin Půta

1. 039_b_Informace_o_stavu_zamestnanosti_srpen_2016

c)

Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy - zimní období 2016/2017

Vladimír Mastník
Martin Půta

2. 039_c_P01_Plan_ZUS_2016_2017
3. 039_c_P02_ZimniUdrzba_technologie_2016_2017
4. 039_c_P03_ZimniUdrzba_poradi_dulezitosti_2016_2017
5. 039_c_Plan_zimni_udrzby_ZK

d)

Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Vít Příkaský
Martin Půta

1. 039_d_P01_vyrocni_zprava
2. 039_d_kosilka_ARR_ZK

e)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 8. – 31. 8. 2016

Martin Půta

1. 039_e_ZPC_radnich_08_2016

f)

Informace o stavu zaměstnanosti – 9/2016

Alena Losová
Martin Půta

1. 039_f_Informace_o_stavu_zamestnanosti_zari_2016

g)

Výsledek soutěže „Nejlepší knihovna Libereckého kraje“ a poskytnutí finančních darů vítězným knihovnám

Hana Maierová
Martin Půta

1. 039_g_vysledek_souteze_o_nejlepsi_knihovnu_LK

40.

61/V/16/ZK

Dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji - změny v projektech

Hana Maierová
Martin Půta

1. 040_P01_Dohoda_o_narovnani_ke_smlouve_OLP_1369_201
2. 040_P02_Dohoda_o_narovnani_ke_smlouve_OLP_1256_201
3. 040_P03_Dohoda_o_narovnani_ke_smlouve_OLP_1354_201
4. 040_P04_Dohoda_o_narovnani_ke_smlouve_OLP_1342_201
5. 040_P05_Zadost_RKF_Rokytnice_n_J
6. 040_P06_Zadost_Mesto_Turnov
7. 040_P07_Zadost_obec_Cernousy
8. 040_P08_Zadost_Saldova

41.

62/V/16/ZK

Nominace zástupců Libereckého kraje do Dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Martin Půta

42.

63/V/16/ZK

Nominace zástupců Libereckého kraje do Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Martin Půta

43.

64/V/16/ZK

Nominace zástupců Libereckého kraje do Dozorčí rady Silnice LK a.s.

Martin Půta

44.

65/V/16/ZK

Nominace zástupců Libereckého kraje do Dozorčí rady ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s.r.o.

Martin Půta

45.

66/V/16/ZK

Nominace zástupců Libereckého kraje do Dozorčí rady KORID LK, spol. s.r.o.

Martin Půta

46.

67/V/16/ZK

Nominace zástupců Libereckého kraje do Dozorčí rady Školní statek Frýdlant, s.r.o.

Martin Půta

47.

Nominace zástupců Libereckého kraje do Dozorčí rady Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje - STŘEVLÍK
NEPŘEDLOŽENO

48.

68/V/16/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

49.

69/V/16/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2201/2016 s Městem Rychnov u Jablonce nad Nisou - prodloužení termínu realizace rekonstrukce hasičské zbrojnice

Martin Půta

1. 049_P01_Zadost_Rychnov
2. 049_P02_dodatek_1_sml_2201_2016
3. 049_P03_Puvodni_sml_Rychnov_2201

50.

70/V/16/ZK

Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhů novely zákona o rozpočtovém určení daní a novely zákona o evidenci tržeb v PSP ČR

Martin Půta

51.

71/V/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 380/2016, kterým se snižuje kapitola 920 12 – Kapitálové výdaje odboru informatiky a navyšuje kapitola 914 12 - působnosti odboru informatiky

Ing. Jitka Volfová

1. 51_P01_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kra

52.

72/V/16/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4930/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje městu Dubá

Jiří Löffelmann

1. 052_P01_Zadost_o_zmenu_Duba
2. 052_P02_dodatek_c_1_k_OLP_4_2016

53.

Náměty a připomínky


Stáhnout vše.

Zpracovávám...