Počasí Dnes °C
Liberecký kraj
Úvodní stránka > Liberecký kraj > Zastupitelstvo > Zasedání zastupitelstva > 20. 12. 2016 - Návrh programu 02. jednání zastupitelstva (2016)

20. 12. 2016 - Návrh programu 02. jednání zastupitelstva (2016)

Pořadí

Usnesení

Název bodu jednání

Předkladatel

Přílohy

1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisů z ustavujícího zasedání ZK konaného dne 22. 11. 2016 a z 1./V zasedání ZK konaného dne 29. 11. 2016, určení zapisovatelky

2.

73/V/16/ZK

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

74/V/16/ZK

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

75/V/16/ZK

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

76/V/16/ZK

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

77/V/16/ZK

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 22. listopadu 2016 do 5. prosince 2016

Martin Půta

007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK
007_P02_RK_1_V_29_11_16_usn_1-46
007_P03_RK_2_V_06_12_16_usn_47_142

8.

79/V/16/ZK

Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na I. pololetí 2017

Martin Půta

9.

80/V/16/ZK

Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje na období 2017 až 2021

Martin Půta

009_P01_Koncepce_prevence_kriminality_LK_2017_2021
009_P02_Prehled_cerpani_dotaci

10.

81/V/16/ZK

Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1091/2016 s obcí Plavy na nákup radiostanic

Martin Půta

010_P01_dopis_zadost
010_P02_vypis_prijeti_vracench_penez
010_P03_dohoda_zruseni_sml_OLP_1091_2016
010_P04_sml_Dotace_Plavy1091

11.

82/V/16/ZK

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017

Ing. Jitka Volfová

011_P01_Rozpocet_LK_2017_textova_cast
011_P03_Pravidla_rozpoctu_LK_2017_Priloha_1
011_P02_Rozpocet_LK_2017_tabulkova_cast

12.

83/V/16/ZK

Majetkoprávní operace - prodej:

Ing. Jitka Volfová

012_P01_GP_Kokonin
012_P02_GP_Liberec
012_P03_GP_Raspenava

1)

pozemku v k.ú. Kokonín

2)

pozemku v k.ú. Liberec

3)

pozemku v k.ú. Raspenava

13.

84/V/16/ZK

Majetkoprávní operace - budoucí darování: pozemků, komunikace a mostu v k.ú. Nová Ves nad Popelkou

Ing. Jitka Volfová

013_P01_situace_Nova_Ves_nad_Popelkou

14.

85/V/16/ZK

Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací resortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

014_P01_ZL_DC_Liberec.DOC
014_P02_Prilohac1_ke_ZL_DC_Liberec.DOC
014_P03_ZL_OSTARA.DOC
014_P04_Prilohac1_ke_ZL_OSTARA.DOC

15.

86/V/16/ZK

Aktualizace Akčního plánu pro rok 2017 - prováděcí části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014 - 2017

Mgr. Pavel Svoboda

015_P01_Akcni_plan_2017_aktualizace
015_P02_Zakladni_sit_2017

16.

87/V/16/ZK

Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 2017 - 2020

Mgr. Pavel Svoboda

016_P01_KPVP

17.

88/V/16/ZK

Aktualizace Metodiky pro poskytovatele Liberecký kraj pro rok 2017

Mgr. Pavel Svoboda

017_P01_Priloha_Metodiky_1_Zadost_o_podstatnou_zme
017_P02_Priloha_Metodiky_2_Hlaseni_dalsiho_zdroje_
017_P03_Priloha_Metodiky_3_Zaverecna_zprava
017_P04_Priloha_Metodiky_4_Vyuctovani_a_oznameni
017_P05_Priloha_Metodiky_5_Prubezne_cerpani
017_P06_Priloha_Metodiky_6_Karty_potreb
017_P07_Priloha_Metodiky_7_Prehled_indikatoru
017_P08_2_Aktualizace_Metodiky_pro_poskytovatele_2

18.

89/V/16/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2880/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Rekonstrukce výjezdové základny Rokytnice – projektová dokumentace“

MUDr. Přemysl Sobotka

018_P01_Dodatek_c_1_smlouvy_OLP_2880_2015
018_P02_Smlouva_OLP_2880_2015

19.

90/V/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 376/16 – snížení výdajů kapitoly 912 09 Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví a navýšení výdajů kapitoly 920 14 Kapitálové výdaje odbor investic a správy majetku, LRN Cvikov, p.o. – „Výměna oken budova A a B“

MUDr. Přemysl Sobotka

019_P01_Tabulky_ZR_RO_376_16_bilance_91209_92014

20.

91/V/16/ZK

Zmocnění delegovaného zástupce za Liberecký kraj na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

MUDr. Přemysl Sobotka

020_P01_Pozvanka_na_valnou_hromadu_KNL

21.

92/V/16/ZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/340/2016 Divadlu F. X. Šaldy Liberec na pořízení nákladního automobilu

Ing. Květa Vinklátová

021_P01_zadost_reditelky_DFXS
021_P02_dodatek1_ke_smlouve_OLP_340
021_P03_Smlouva_OLP_340_2016_auto_DFXS
021_P04_navrh1_loga_LK_na_divadelni_kamion
021_P05_navrh2_loga_LK_na_divadelni_kamion
021_P06_navrh3_loga_LK_na_divadelni_kamion

22.

93/V/16/ZK

Dodatek č. 1 k dlouholeté Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2425/2016 spolku ARBOR na projekt Lípa Musica

Ing. Květa Vinklátová

022_P01_zadost_ARBOR
022_P02_dodatek1_ke_smlouve_OLP_2425_ARBOR
022_P03_Smlouva_OLP_2425_2016_ARBOR_Lipa_Musica

23.

Změna termínu realizace projektu Městu Desná - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/1477/2015

Jiří Löffelmann

24.

94/V/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 370/16 -Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje na zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti zatížené těžbou v dole Turów – dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR); Program vodohospodářských akcí 2016

Jiří Löffelmann

024_P01_ZRRO_370_tabulky
024_P02_navrh_podpory_PVA_2016
024_P03a_smlouva_Hradek_n_N
024_P03b_smlouva_Chrastava
024_P03c_smlouva_Kostalov
024_P03d_smlouva_SO_Kostalov
024_P03e_smlouva_VHS_Benecko

25.

95/V/16/ZK

Smlouva o spolupráci při odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín – Sanace ekologické zátěže

Jiří Löffelmann

025_P01_Smlouva_o_spolupraci
025_P02_projekt_Odstraneni_odpadu_z_nelegalniho_sk
025_P03_akceptace_zadosti_SFZP

26.

96/V/16/ZK

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 30

Jiří Löffelmann

27.

97/V/16/ZK

Žádost o změnu v projektu „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“ příjemce obec Nový Oldřichov

Jiří Löffelmann

027_P01_Zadost_o_zmenu_Novy_oldrich

28.

98/V/16/ZK

Žádost o změnu v projektu „Výměna lamp veřejného osvětlení v Chlumu za ekologické a úsporné LED lampy“ příjemce obec Chlum

Jiří Löffelmann

028_P01_Zadost_o_zmenu_Chlum

29.

99/V/16/ZK

Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální inovační program

Ing. Radka Loučková Kotasová

30.

100/V/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 381/16 - úprava specifických ukazatelů v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, ocenění v soutěži Vesnice roku 2016

Jiří Löffelmann

030_P01_ZR_RO_381_16
030_P02_smlouva_Hermanice
030_P03_smlouva_Zlata_Olesnice
030_P04_smlouva_Prysk

31.

101/V/16/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4851/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje město Rovensko pod Troskami

Jiří Löffelmann

031_P01_Zadost_o_zmenu_Rovensko_pod_Troskami
031_P02_dodatek_c_1_k_OLP_4851_2016

32.

102/V/16/ZK

Změna termínu ukončení realizace projektu pro město Jablonné v Podještědí

Ing. Radka Loučková Kotasová

032_P01_zadost_starosty_mesta

33.

103/V/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 367/16 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové organizace a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí finančního a věcného daru Statutárnímu městu Liberec

Petr Tulpa

033_P01_tab_cast_ke_ZR_RO_367_16
033_P02_seznam_majetek

34.

104/V/16/ZK

Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017 v Jihomoravském kraji

Petr Tulpa

35.

78/V/16/ZK

Volba člena Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje

Ing. Dan Ramzer, předseda klubu ODS Zastupitelstva Libereckého kraje

36.

105/V/16/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1622/2016 o poskytnutí účelové dotace Tělovýchovné jednotě Doksy na projekt EURO HRY DOKSY 2016

Petr Tulpa

036_P02_Zadost_o_zmenu_projektu
036_P03_Smlouva_OLP_1622_2016_TJ_Doksy
036_P01_dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1622_2016_(2136

37.

106/V/16/ZK

Změna zřizovacích listin a příloh číslo 1 příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Petr Tulpa

037_P01_ZL_G_a_SOS_Jilemnice
037_P02_ZL_SS_Lomnice_nad_Popelkou
037_P03_ZL_SUPS_VOS_JBC
037_P04_SSHL_Frydlant_30_9_2016

1.

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace

2.

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace

3.

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

4.

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

38.

107/V/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 387/16 – úprava kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 09 Kapitálové výdaje, odbor zdravotnictví - Závazek poskytnutí investiční dotace obci Bedřichov na kofinancování projektu Zasněžování běžeckých tratí Bedřichov stadion.

Petr Tulpa

038_P01_tabulkova_cast_ZR_387_16_opraveno

39.

108/V/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 382/16 – úprava kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

039_P01_tab_cast_ke_ZR_382_16
039_P02_OLP_5252_2016

40.

109/V/16/ZK

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2508/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v programu 4.23 Sportovní akce pro FC SLOVAN LIBEREC - mládež

Petr Tulpa

040_P01_Dodatek_c_1_OLP_2508_2016
040_P02_smlouva_OLP_2508_2016
040_P03_zadost_o_zmenu_rozpoctu_smlouvy_OLP_2508_2

41.

110/V/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 372/16 – Úprava kapitol 914 04 – Udržitelnost projektů spolufinancovaných z prostředků EU a 923 04 – Spolufinancování EU/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

041_P01_tabulkova_cast

42.

111/V/16/ZK

Tarif integrovaného dopravního systému IDOL – platnost od 11. 12. 2016

Marek Pieter

042_P01_Tarif_IDOL_20161211

43.

112/V/16/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2652/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Jilemnicko – svazek obcí, na projekt „Územně technická dokumentace Greenway Jizera na území Jilemnicka – svazku obcí“

Marek Pieter

043_P01_zadost_prijemce
043_P02_6_3_JILEMNICKO
043_P03_Dodatek_c_1_OLP_2652_2016_fricova

44.

113/V/16/ZK

Dodatek č. 1 smlouvy OLP/3731/2013 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 6.3 Podpora projektové přípravy - změna termínu naplnění závazku zajištění další fáze realizace projektu Mikroregionu Podralsko

Marek Pieter

044_P01_zadost
044_P02_podralsko_smlouvy_2013
044_P03_Dodatek_c_1_OLP_3731_2013_fricova

45.

114/V/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 374/16 – snížení příjmů kraje a výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“

Marek Pieter

045_P01_tabulky_ZR-RO_374-16

46.

115/V/16/ZK

Dohoda o úhradě dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s plněním ze Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016 č. OLP/489/2016 - Ústecký kraj

Marek Pieter

046_P01_Dohoda_LK_UK_2016
046_P02_Dohoda_LK_UK_2016_priloha_1
046_P03_Smlouva_LK_UK_2016

47.

116/V/16/ZK

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2017

Marek Pieter

047_P01_KORID_povereni
047_P02_KORID_smlouva
047_P03_KORID_rozpocet_2017

48.

117/V/16/ZK

Písemné informace

členové rady kraje dle předložených písemných informací

a)

Rozpočtová opatření přijatá radou kraje v období od 16.11.2016 do 6.12.2016.

Ing. Jitka Volfová

048_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_16.11.2016_do

b)

Aktualizace složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje

Ing. Radka Loučková Kotasová

Aktualizace RVVI

c)

Informace o stavu zaměstnanosti – 10/2016

Petr Tulpa

048_c_Informace_o_stavu_zamestnanosti_rijen_2016

d)

Harmonogram jednání rady kraje na I. pololetí 2017

Martin Půta

048_d_harmonogram_RK_I_pol_2017

e)

Informace o žádosti Krajské nemocnice Liberec, a. s. získat statut výzkumné organizace

MUDr. Přemysl Sobotka

048_e_Statut_vyzkumne_organizace_KNL_Zpis
048_e_P01_zadost_KNL_statut_vyzkumne_organizace
048_e_pp_Statut_vyzkumne_organizace_KNL_Zpis

f)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2016

Ing. Jitka Volfová

048_f_Plneni_rozpoctu_01_11_2016
048_f_P01_Plneni_rozpoctu_01_11_16

g)

Soubor opatření a projektů Libereckého kraje vyplývajících z Opatření obecné povahy, kterým se vydává Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Severovýchod – CZ05

Jiří Löffelmann

048_g_P01_ZK_kosilka_DZ
048_g_P02_Karty_opatreni

h)

Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020 za rok 2015

Ing. Radka Loučková Kotasová

0048h_Monitoring
0048h_P01_Prubezny_monitoring_PRLK_2015

i)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje za období od 1. - 30. 9. a 1. - 31. 10. 2016

Martin Půta

048_P01_Zpis_prehled_ZPC_zari_rijen_2016

j)

Změna zástupců Libereckého kraje v řídícím výboru projektu „Modernizace KNL, a. s.“

MUDr. Přemysl Sobotka

048_j_Ridici_vybor_modernizace_KNL_zmena_zastupcu

49.

118/V/16/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 388/16 – snížení očekávaných příjmů kraje ze Státního fondu životního prostředí, snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, odbor ekonomický

Ing. Radka Loučková Kotasová

049_P01_tabulky_ZR_RO_388_16_kotliky

50.

119/V/16/ZK

Žádost o změnu termínu realizace projektu s registračním číslem 0134 v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Ing. Radka Loučková Kotasová

050_P01_Zadost

51.

120/V/16/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 390/16 – snížení příjmů kraje a výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“

Marek Pieter

051_P01_tabulky_ZR-RO_390-16

52.

Náměty a připomínky


Stáhnout vše.

Zpracovávám...