Počasí Dnes 23°C Zítra 22°C
Liberecký kraj

Rada

Portrét

Maierová Hana

statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury

Telefon: 485226487
Mobil: 737204256
Email: hana.maierova@kraj-lbc.cz
Zvolen/a za: SLK

Web: hanamaierova.kraj-lbc.cz

Čestné prohlášení - Maierová 2012.pdf
Doplnění čestného prohlášení - Maierová
Čestné prohlášení - Maierová 2013
Čestné prohlášení - Maierová 2014
Doplnění čestného prohlášení - Maierová 2014

Portrét

Jadrný Josef

náměstek hejtmana, řízení rezortu životního prostředí a zemědělství

Telefon: 485226485
Mobil: 720749904
Email: josef.jadrny@kraj-lbc.cz
Zvolen/a za: ZpLK, od 14. 8. 2015 zastupitelský klub PRO Liberecký kraj

Web: josefjadrny.kraj-lbc.cz

Čestné prohlášení - Jadrný 2012.pdf
Doplnění čestného prohlášení - Jadrný
Čestné prohlášení - Jadrný 2013

Portrét

Kadlecová Lenka

náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí

Telefon: 485226355
Mobil: 725490470
Email: lenka.kadlecova@kraj-lbc.cz
Zvolen/a za: ČSSD

Web: lenkakadlecova.kraj-lbc.cz

Portrét

Losová Alena

členka rady kraje, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Telefon: 485226345
Mobil: 736159248
Email: alena.losova@kraj-lbc.cz
Zvolen/a za: ZpLK, od 14. 8. 2015 zastupitelský klub PRO Liberecký kraj

Web: alenalosova.kraj-lbc.cz

Čestné prohlášení - Losová 2012.pdf
Doplnění čestného prohlášení - Losová
Čestné prohlášení - Losová 2013
Čestné prohlášení - Losová 2014
Doplnění čestného prohlášení - Losová 2014

Portrét

Pieter Marek

náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky

Telefon: 485226343
Mobil: 736200300
Email: marek.pieter@kraj-lbc.cz
Zvolen/a za: SLK

Web: marekpieter.kraj-lbc.cz

Čestné prohlášení - Pieter 2012.pdf
Doplnění čestného prohlášení - Pieter
Čestné prohlášení - Pieter 2013
Čestné prohlášení - Pieter 2014
Doplnění čestného prohlášení - Pieter 2014

Portrét

Příkaský Vít

člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova

Telefon: 485226310
Mobil: 722929961
Email: vit.prikasky@kraj-lbc.cz
Zvolen/a za: ČSSD

Web: vitprikasky.kraj-lbc.cz

Zpracovávám...