Počasí Dnes °C
Liberecký kraj

Rada

Portrét

Půta Martin

hejtman

Telefon: 485226300
Mobil: 602490016
Email: martin.puta@kraj-lbc.cz
Zvolen/a za: Starostové pro Liberecký kraj

Web: hejtman.kraj-lbc.cz

CP-Puta_2016

Portrét

Volfová Jitka

statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky

Telefon: 485226492
Mobil: 777067761
Email: jitka.volfova@kraj-lbc.cz
Zvolen/a za: ANO 2011

Web: jitkavolfova.kraj-lbc.cz

CP-Volfova_2016

Portrét

Löffelmann Jiří

člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

Telefon: 485226485
Mobil: 606502962
Email: jiri.loffelmann@kraj-lbc.cz
Zvolen/a za: Starostové pro Liberecký kraj

Web: jiriloffelmann.kraj-lbc.cz

Portrét

Loučková Kotasová Radka

členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování

Telefon: 485226310
Mobil: 776172831
Email: radka.louckova_kotasova@kraj-lbc.cz
Zvolen/a za: ANO 2011

Web: radkalouckovakotasova.kraj-lbc.cz

CP-Louckova_Kotasova_2016

Portrét

Pieter Marek

náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek

Telefon: 485226343
Mobil: 736200300
Email: marek.pieter@kraj-lbc.cz
Zvolen/a za: Starostové pro Liberecký kraj

Web: marekpieter.kraj-lbc.cz

CP-Pieter_2016

Portrét

Sobotka Přemysl

náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví

Telefon: 485226460
Mobil: 770110366
Email: premysl.sobotka@kraj-lbc.cz
Zvolen/a za: Občanská demokratická strana

Web: premyslsobotka.kraj-lbc.cz

CP-Sobotka_2016

Portrét

Svoboda Pavel

náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí

Telefon: 485226355
Mobil: 774716414
Email: pavel.svoboda@kraj-lbc.cz
Zvolen/a za: Česká strana sociálně domokratická

Web: pavelsvoboda.kraj-lbc.cz

CP-Svoboda_2016

Portrét

Tulpa Petr

náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Telefon: 485226345
Mobil: 724548058
Email: petr.tulpa@kraj-lbc.cz
Zvolen/a za: Starostové pro Liberecký kraj

Web: petrtulpa.kraj-lbc.cz

Portrét

Vinklátová Květa

členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Telefon: 485226487
Mobil: 777797879
Email: kveta.vinklatova@kraj-lbc.cz
Zvolen/a za: Starostové pro Liberecký kraj

Web: kvetavinklatova.kraj-lbc.cz

CP-Vinklatova_2016

Zpracovávám...