Počasí Dnes °C
Liberecký kraj

Seznam radních

Portrét

Mgr. Eichler Stanislav

hejtman Libereckého kraje

Telefon: 485 226 300
Email: stanislav.eichler@kraj-lbc.cz
Zvolen za: ČSSD

Portrét

Ing. Vajnerová Lidie, MBA

statutární náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Telefon: 485226487, 739541721
Email: lidie.vajnerova@kraj-lbc.cz
Zvolen za: SOS

Portrét

Mgr. Cikl Radek

náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Telefon: 485226345
Email: radek.cikl@kraj-lbc.cz
Zvolen za: ČSSD

Portrét

Ing. Podzimek Jaroslav

člen rady kraje pro resort zemědělství a životního prostředí

Telefon: 485226485, 739541725
Email: jaroslav.podzimek@kraj-lbc.cz
Zvolen za: ČSSD

Portrét

RNDr. Příkaský Vít

náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova

Telefon: 485 226 310
Email: vit.prikasky@kraj-lbc.cz
Zvolen za: ČSSD

Portrét

Sepp Martin

náměstek hejtmana pro resort dopravy

Telefon: 485 226 492
Email: martin.sepp@kraj-lbc.cz
Zvolen za: ČSSD

Portrét

Bc. Bursa Zdeněk

člen rady kraje pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a územního plánování

Telefon: 485 226 343, 739 541 722
Email: zdenek.bursa@kraj-lbc.cz
Zvolen za: ČSSD

Portrét

MUDr. Novák Pavel

člen rady kraje pro resort zdravotnictví

Telefon: 485 226 460, 739 541 724
Email: pavel.novak@kraj-lbc.cz
Zvolen za: ČSSD

Portrét

Petráček Pavel

člen rady kraje pro resort sociálních věcí

Telefon: 485 226 355, 739 541 727
Email: pavel.petracek@kraj-lbc.cz
Zvolen za: ČSSD

Zpracovávám...