Počasí Dnes °C
Liberecký kraj
Úvodní stránka > Liberecký kraj > PhDr. Hana Maierová/SLK - Nový program na podporu rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji

PhDr. Hana Maierová/SLK - Nový program na podporu rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji

12. 4. 2017

Krajské zastupitelstvo schválilo na svém zasedání 28. března v rámci Dotačního fondu nový program  "Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji". Doposud byly formou individuálních dotací podporovány aktivity destinačních managementů čtyř turistických regionů v celkovém objemu 1,5 mil. korun. Nyní budou tímto novým programem podpořeny projekty z oblasti prezentace tradičních řemesel, a to především formou zážitkové turistiky, dále marketingové projekty v turistických regionech a oblastech a v neposlední řadě bude podpořena činnost informačních center. Na tyto tři dotační tituly bylo vyčleněno 2,5 mil. korun.
Garantem tohoto programu je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Zároveň věnoval vytvoření podmínek a pravidel hodnocení velkou pozornost Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje na několika svých jednáních. Přesto předpokládáme, že teprve první ročník přinese poznatky, které možná povedou v budoucnu k úpravám pravidel. Zvláště s netrpělivostí očekáváme projekty prezentující tradiční řemesla. Tam bychom si nové aktivity zvláště přáli. Vždyť v této oblasti se má náš kraj čím pochlubit a návštěvníky zaujmout.
Členové výboru se také aktivně podílejí na hodnocení předložených žádostí všech programů, které odbor administruje, tedy na podporu kulturních aktivit i v oblasti památkové péče. Jsou to hodiny náročné a zodpovědné práce. Radostná je ale skutečnost, že v letošním roce byl vyčleněn dvojnásobný objem financí než v předchozích letech. Podpora kvalitních projektů bude bezesporu ku prospěchu našeho kraje.

 


PhDr. Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého údaje

Knopová Kateřina
knopovakaterina@gmail.com
/

rss

Zpracovávám...