Počasí Dnes °C
Liberecký kraj
Úvodní stránka > Liberecký kraj > Mgr. Jan Farský/SLK - Proč by měl vzniknout zdravotní holding?

Mgr. Jan Farský/SLK - Proč by měl vzniknout zdravotní holding?

20. 3. 2017

Liberecký kraj je vlastníkem nemocnice v České Lípě a většinovým vlastníkem Krajské nemocnice v Liberci, a tím i nemocnice v Turnově. Je významným hráčem na poli zdravotnictví, který nese odpovědnost, občané kraje od něho očekávají zajištění dostupné a kvalitní péče na svém území, ale k tomu mu chybí pravomoci. Liberecký kraj a jeho představitelé tak nesou odpovědnost za něco, co nemohou takřka ovlivnit. Přitom většinově vlastní důležité nemocnice a každoročně je v rozpočtu kraje alokováno minimálně 80 mil. Kč na investice do nemocnic.
Řešení, které přinese Libereckému kraji nejen odpovědnost, ale i pravomoci, je holding. Liberecký kraj vloží své majetkové podíly, které už dnes vlastní ve zdravotnických zařízeních do zastřešující organizace – holdingu. A prostřednictvím holdingu pak bude schopen domlouvat a koordinovat péči i zabezpečení v různých částech kraje. Holding bude brát ohled na zájmy všech občanů kraje i všech zdravotních zařízení, které mezi sebou nepovedou vyčerpávající souboj jako v současnosti, ale budou pod zastřešením spolupracovat. Zdravotní péče bude rozmístěna od té superspecializované, která patří do krajské nemocnice v Liberci, až po běžnou péči, která rovnoměrně pokryje potřeby občanů kraje. Holding bude moci zefektivnit nákupy zdravotní prostředků, léků, energií – ve všech oblastech, kde větší množství přináší lepší podmínky. Holding také bude nápomocen koordinaci zdravotní péče i zdravotníků v jednotlivých zařízeních v kraji. Do holdingu budou moci vstoupit částečně nebo zcela i dosud samostatná zařízení, to bude na jejich svobodném rozhodnutí. Holding je v podstatě jedinou cestou, jak dlouhodobě ekonomicky udržitelně zachovat dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro všechny občany kraje ve stávajícím rozsahu a případně ji ještě rozvinout.
Pokud vznik holdingu neskončí na půli cesty (odpůrců, kterým současná neefektivní roztříštěnost a nepřehledný boj vyhovuje není bohužel málo), tak přinese kvalitnější, dostupnější a stabilní zdravotní péči. A to je doufám v zájmu všech zástupců kraje i zdravotních zařízení.


Mgr. Jan Farský, předseda Výboru zdravotnictví LK, krajský zastupitel, poslanec PČR

Knopová Kateřina
knopovakaterina@gmail.com
/

rss

Zpracovávám...