Počasí Dnes °C
Liberecký kraj
Úvodní stránka > Liberecký kraj > Jiří Löffelmann/SLK - Kraj vyhlásil granty na podporu životního prostředí

Jiří Löffelmann/SLK - Kraj vyhlásil granty na podporu životního prostředí

17. 5. 2017

Kraj vyhlásil granty na podporu životního prostředí
Na zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péči o biotopy, činnost stanic pro handicapované živočichy a útulků pro opuštěná zvířata, ale i údržbu a obnovu drobných památek v krajině. Na tyto činnosti jsou určeny dotace z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny Dotačního fondu Libereckého kraje.
Prioritní oblastí podpory je pro letošní rok údržba a obnova drobných památek v krajině. Dotace mohou být využity na údržbu a obnovu různých křížků, božích muk, výklenkových kapliček, pomníčků, drobných zvoniček, soch svatých a podobně. Těch máme v našem krásném kraji nepřeberné množství. O finanční příspěvek je možné žádat rovněž na zakládání mokřadů, což je po zákonné úpravě výrazně jednodušší.
V rámci různorodého programu bude rozdělena rekordní suma v celé historii Libereckého kraje - celkem 3.195.000 Kč. Na jeden projekt může žadatel získat až 150.000,00 Kč. Dotace jsou poskytovány až do 70 % způsobilých výdajů projektu. Ty mohou být z období od 1. ledna 2017 do 30. září 2018. Příjem žádostí probíhá od 2. do 31. května 2017. Návrhy projektů doporučuji vždy konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu.    
Bližší informace k programům jsou k dispozici na internetových stránkách www.dotace.kraj-lbc.cz. Tato nová součást webu Libereckého kraje má za cíl usnadnit orientaci v celém procesu administrace dotací z krajského rozpočtu.  


Jiří Löffelmann, člen rady kraje zodpovědný za resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

Knopová Kateřina
knopovakaterina@gmail.com
/

rss

Zpracovávám...